Jolanta Kvēpa-Bundiķe 2. līmeņa sertificēta numeroloģe

Ar Numeroloģiju iepazinos 2012 gadā, tad arī sāku apgūt Numeroloģijas pamatus. Sapratu, ka šī zinātne man ir ļoti tuva un aizraujoša – tā man ir palīdzējusi pašai sevi iepazīt no jauna un ir pamainījusi manu redzējumu uz dzīvi un tās vērtībām. Tāpēc turpinu apgūt zināšanas pie pieredzējušiem numerologiem. Šī senā ezotēriskā zinātne ir par skaitļiem, kura bieži tiek saukta arī par skaitļu maģiju, ar kuras palīdzību mēs iepazīstam sevi, savas stiprās un vājās īpašības, tā mums norāda Dzīves ceļu un vērš mūsu uzmanību uz takām, kas šķērso šo ceļu, palīdz izprast cilvēku savstarpējās attiecības.
Es vēlos ar savām iegūtajām zināšanām dalīties ar līdzcilvēkiem.

Kontaksti:
e-pasts: jol.kv.bund@inbox.lv
Tel.nr. 26565503

Talsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>