Numeroloģija un bērnu audzināšana

←Atgriezties

Tulkojums no krievu valodas

Bērnu audzināšanu pieaugušie parasti saprotam kā tādu pasākumu kompleksu, kas iedarbojas uz bērnu atbilstoši mūsu izpratnei par viņa labklājību. Balstoties uz šo savu uzskatu, neatlaidīgi savam bērnam darām labu: uzspiežam viņam savu pasaules izpratni, tas ir, ar visu sirdi un dvēseli tiecamies uz to, lai viņi atkārtotu (vai neatkārtotu, kas lielos vilcienos ir tas pats) mūsu pašu kļūdas.

Jebkurai audzināšanai jāsakās ar pašaudzināšanu. Jo ko labu varam iemācīt citiem, vēl jo vairāk savam bērnam, ja paši esam neharmoniski, nepilnīgi attīstītas personības. Tādēļ atšķirīgie apgalvojumi: „Es jau savu dzīvi esmu nodzīvojis, bet tev vēl viss priekšā” vai „Man nav laika nodarboties ar sevi un savām problēmām, es visu veltu tev, dzīvoju tikai tevis dēļ” ir melīgi pašā pamatā. Ja es pats neesmu spējis savā dzīvē realizēties, tad man nav tiesības traucēt to darīt citiem. Ja es pats neko neesmu sasniedzis, tad kā es varu palīdzēt kaut ko sasniegt citiem? Bet, ja man ir pieticis nekaunības tikt pie bērniem, tad vienkārši mans pienākums ir atbilst ieņemtajam vecāku amatam, un tādēļ, audzinot, man jāaug arī pašam.

Taču kas ir labs man, var būt pilnīgi nepieņemams otram cilvēkam (piemēram, manam bērnam). Lai atnestu laimi saviem bērniem, tuviniekiem, draugiem, nevajag censties tos pārtaisīt līdzīgus sev (tas vēl nevienam nav izdevies), bet mēģināt saprast viņu īpatnības. Un šeit lieliski var nākt talkā numeroloģija.

Tālāk aplūkosim pieeju bērnu audzināšanā atbilstoši viņu Dzimšanas datiem. Bērns – tas neatplaucis pumpurs, kurā paslēpta kaut kāda personība ar savām individuālajām rakstura īpatnībām, spējām un nosliecēm. Skaitļu analīze palīdzēs vecākiem un audzinātājiem labāk bērnu saprast, atbalstīt viņa intereses, atklāt iedzimtos talantus. Aplūkosim bērna raksturojumu pēc Dzīves ceļa (tam nolūkam jāsasummē Dzimšanas datus. Piem. ja bērns dzimis 12.08.2007 tad skaita visu kopā – 1+2+0+8+2+0+0+7=20=2+0=2. Šinī gadījumā Dzīves ceļš bērnam ir 2).

Bērnam Dzīves ceļš 1

Aktīvs, enerģisks bērns. Viņš vienmēr ir kustībā, steidzas patstāvīgi izpētīt pasauli, izzināt visu ar paša pieredzi. Viņam ir nemitīga vajadzība pārliecināties par saviem spēkiem, tos pārbaudīt. Viņš agri sāk sajust savu individualitāti: zina, ar ko nodarboties, kas viņam patīk, ko viņš vēlas iegūt. Viņam raksturīga iedzimta neatkarība un tieksme visu darīt patstāvīgi. Dod priekšroku aktīvām spēlēm. Viņam patīk pārbaudīt savu drosmi, varonību. Neveiksmes viņu nomāc. Bieži rīkojas impulsīvi, nedomājot par sekām. Viņam vajadzīga skaidrība, patiesība pat tad, ja tā ir rūgta. Skolā viņš ātri ielāgo jauno materiālu, taču ātri arī aizmirst. Mācās tikai to, kas viņam liekas interesants. Var būt problēmas kontaktējoties ar skolotājiem un vienaudžiem savu interešu aizstāvēšanā.

Bērnam Dzīves ceļš 2

Bērns dzīvo ar emocijām, sajūtām, vadās no saviem zemapziņas pamudinājumiem un instinktiem. Raksturs visbiežāk veidojas mātes ietekmē. Visumā tas ir mierīgs bērns, ļoti jūtīgs, reizēm noslēgts. Dziļi iegremdējas savu spēļu, grāmatu pasaulē, aizmirstot par apkārtējo pasauli. Pacietīgi pārvar grūtības un šķēršļus, lai sasniegtu savu mērķi. Viņam ir instinktīva vajadzība pēc kārtības un stabilitātes, viņš jūtas pazudis, ja kaut kas negaidīti mainās, iztrūkst iedibinātā kārtība un režīms. Pārliecība viņā pieaug pakāpeniski. Viņa garastāvoklis ir atkarīgs no apkārtējo garastāvokļa. Rūpes un uzmanība vajadzīga vairāk nekā citiem bērniem. Skolā viņam patīk ieviestā dienas kārtība, prognozējamība, saskarsme ar citiem bērniem. Zināšanas apgūst lēni, bet noturīgi. Tieksme visu saprast burtiski un reizēm neredz visas jautājuma puses.

Bērnam Dzīves ceļš 3

Bērnam ir dabiska zinātkāre, ar prieku izzina apkārtējo pasauli. Viņam patīk ņudzeklis sev apkārt, rotaļas ar citiem bērniem, pārmaiņas nodarbībās un iekārtojumā, notikumu maiņa. Pietiekami pašpārliecināts, viegli gūst draugus. Mīl iet ciemos, kontaktēties ar visu vecumu cilvēkiem. Nemitīgi uzdod jautājumus un uzsūc sevī zināšanas. Viņam ir svarīgi izteikt, ko jūt, kā un kādā veidā spēlējas. Jūtīgi reaģē uz mazākajām izmaiņām savā apkārtnē. Viņam ir grūti koncentrēties uz konkrētu nodarbību vai priekšmetu. Dod priekšroku aktīvām spēlēm un ātru darbības rezultātu. Viņa neapvaldītā enerģija nemitīgi laužas uz āru. Skolā viņam patīk mācīties, bet grūti ilgstoši koncentrēties. Parasti neizvēlas kādu noteiktu mācību priekšmetu, viņi aizrauj dažādība. Mīl pārslēgtie no vaina darba uz otru. Svarīgu vietu viņa dzīvē ieņem sabiedriskā darbība.

Bērnam Dzīves ceļš 4

Mierīgs un patstāvīgs bērns. Viņam nepieciešams sajust noteiktību un stabilitāti, sajust piederību mājai un ģimenei. Lai sajustu komfortu, viņam tuvākajā apkārtnē ir svarīgi pierasti priekšmeti un pazīstami cilvēki. Mīl pakāpenību darbībā un kārtībā. Jau no agras bērnības izpaužas iedzimta atbildības un īpašuma sajūta. Viņš vēlas atrasties notikumu centrā un tai pašā laikā arī vienatnē. Viņš nav neatlaidīgs un savas spējas nedemonstrē. Var izskatīties kautrīgs, izvairīties no pārāk draiskulīgiem un nerātniem bērniem. Atkāpjas nezināmā priekšā. Dos priekšroku praktiskām spēlēm, kaut ko būvēt, meistarot, radīt. Piesaistīts vecākiem, viņam ģimenē vajadzīgs mierīgs psiholoģisks klimats. Palīdziet bērnam iegūt pārliecību par sevi, savas nozīmības sajūtu. Atzīmējiet viņa labo rīcību, neatlaidību grūtību pārvarēšanā. Stimulējiet viņa radošumu. Pieradiniet rūpēties par citiem, kopt dzīvniekus, augus, iesaistiet mājas darbos. Skolā ir veiksmīgs, labi uztver zināšanas. Patstāvīgi gatavojas stundām. Bieži vien ir laba atmiņa. Var nonicināt atsevišķus mācību priekšmetus, ja nav kontakta ar kādu no pasniedzējiem. Iespējama pazemināta interese pret skolas lietām un dzīvi kopumā. Viņam jāatrod to, kas interesē un jāatrod sava vieta, tad arī skola kļūs interesanta.

Bērnam Dzīves ceļš 5

Apburošs, dzīvespriecīgs, aktīvs bērns. Piesaista vispārēju uzmanību. Viņam patīk iespaidot apkārtējos, izsaukt vētrainu reakciju, uzklausīt uzslavas. Viņš prasa uzmanību un tā viņam ir vajadzīga, lai justos mierīgs un pārliecināts, – tā ir viņa iekšējā vajadzība. Viņam ļoti svarīga vecāku uzmanība, jo tā nostiprina paša nozīmīguma jūtas. Bērnu ļoti sarūgtina vienaldzība. Viņam vajadzīgas rotaļas, kur var izpausties: dejošana, dziedāšana, izgudrošana, tēlošana, zīmēšana. Viņam ir bagāta iztēle, mīl klausīties pasakas, iedomājas sevi kā pasaku varoni. Galvenais dzīvē – izzināt pašam sevi un pasauli. Skolā ir sekmīgs, jo rogas iespēja parādīt sevi, savas spējas un talantus. Stundās pārāk lielu piepūli nepieliek. Viņš ir dinamisks, atklāts, draudzīgs, atrodas notikumu centrā, un tas viņam piesaista arī citus. Nepieciešams viņam palīdzēt saprast, kā izpaust taisnīgumu, nepieciešamības gadījumā atkāpties un pieņemt lēmumus kopā ar citiem. Lai sasniegtu labākus rezultātus, viņam vajadzīgas uzslavas.

Bērnam Dzīves ceļš 6

Mierīgs, saprotošs un vērīgs bērns. Viņam patīk apzināties, ka dzīvē ir viengbalainība un kārtība. Bērns ir paklausīgs un piekāpīgs, ja viņu nepiespiež, pretējā gadījumā kļūst nervozs un kaprīzs. Viņš gūst apmierinājumu, kaut ko darot citu cilvēku labā, rūpējoties par citiem. Citu bērnu vidū var likties bikls, bet kautrība traucē viņam atrasties uzmanības centrā. Dalās ar savām rotaļlietām un mantām. Ar izraudzīto nodarbi, parasti mierīgu, pilnībā aizraujas. Viņam patīk radošas un izzinošas spēles. Viegli gūst draugus, jo ieinteresēts kontaktēties. Skolā bērnam patīk skolas dzīves kārtība un ritms. Dod priekšroku priekšmetiem, kas prasa zināšanu uzkrājumus vai iemaņu attīstību. Mājas darbus pilda patstāvīgi. Kamēr vienā vai otrā lieta neredz jēgu, viņš pie tās neķersies. Viņam patīk vākt informāciju, pētīt un apstrādāt rezultātus. Mācās labi un apzinīgi. Viņam patīk sacerējumi, kuros vajag izanalizēt visu „par” un „pretī”.

Bērnam Dzīves ceļš 7

Jūtīgs, saprātīgs, sapņains bērns. Viņam pats svarīgākais – citu cilvēku atzinība. Bez tās viņš ir kā pazudis, bez iespējām sajust savu nozīmību. Vēlme sev apkārt sajust mieru un harmoniju liek viņam būt patīkamam saskarsmē ar apkārtējiem. No bērnības pieturās pie noteikumiem. Uzmanīgs, valdzinošs, nepārkāpj atļautā robežas. No dabas apveltīts ar saprātīgumu, zina, kā sarunāt ar vecākiem, neizraisot skandālu. Bagātā iztēle bērnam palīdz izdomāt fantastiskus stāstus, radīt oriģinālus gara ražojumus, bet var atnest arī ne mazums rūpju, būt par iemeslu bailēm, psiholoģiskiem traucējumiem. Dod priekšroku intelektuālām nodarbēm. Viņam patīk piedalīties spēlēs, kur var parādīt savus panākumus. Skolā tiecas pēc zināšanām, prot salīdzināt un analizēt informāciju. Viņam patīk sakārtota dzīve, viņš plāno savas lietas un notikumus. Pateicoties cieņai pret varu un vēlmei iepatikties viņš viegli atrod kopīgu valodu ar skolotājiem un vienaudžiem.

Bērnam Dzīves ceļš 8

Tas ir spēcīgs pārveidojošs skaitlis. Ar tā augsto spriedzi nav viegli tikt galā arī pieaugušajam, bet bērnam vēl jo vairāk. Liels enerģijas potenciāls pārveidojas emocijās, aktīvā darbībā un gribā. Bērns spējīgs atdot visus spēkus izvirzītā mērķa sasniegšanai. Viņa spējas koncentrēties ir neticamas, ja ar kaut ko ir aizrāvies, tad nav iespējams viņu no tā atraut. Demonstrē savu gribu, pakļaujot pārbaudījumiem gan pats sevi, gan apkārtējos. Visiem spēkiem var pretoties pavēlēm. Tieksme uz spēcīgu pieķeršanos un arī nepatiku. Ciena spēku un varu. Kontrolē visu, cilvēkus un lietas. Bērnu vidū bieži kļūst par līderi un izlemj, kādu spēli spēlēt un pēc kādiem noteikumiem. Draugiem uzticams. Skolā spējīgs uztvert lielu daudzumu informācijas un atlasīt no tās pašu vērtīgāko. Apveltīts ar vērīgu un zinātkāru prātu. Cenšas izpētīt un izzināt apkārtējo pasauli. Viņam patīk gūt panākumus, izvirzīt mērķus un uz tiem virzīties.

Bērnam Dzīves ceļš 9

Bērns no dabas piepildīts ar iedvesmu, dzīvesprieku un enerģiju. Tiecas izmēģināt un ieraudzīt visu, ko tikai var. Piemīt radošā iztēle, mākslinieciskās vai muzikālās spējas. Viegli kontaktējas. Viņam patīk viss un viņš patīk visiem. Spontāns savā uzvedībā un tiecas uz pārspīlējumiem. Viņa enerģiju un dzīves alkas vajag novērtēt. Mīl dzīvniekus un par tiem rūpējas. Jebkuri ierobežojumi viņa dabai ir sveši: viņš ir laimīgs, kad var būt vienkārši viņš pats. Viņam par šauriem ir jebkuri rāmji. Viņam dzīvībai svarīgi noticēt, ka arī lielus mērķus var reāli sasniegt. Neraugoties uz pieklājību viņš prot nokaitēt atmosfēru. Viņam patīk riskēt un pārbaudīt savus spēkus. Viņam no bērnības dzīve ir spēle, bet spēle – viņa stihija. Vajadzīgas fiziskās aktivitātes, ir līderis bērnu vidū un cenšas uzvarēt. No dabas augstsirdīgs – dalās ar savām mantām un rotaļlietām, samērā bezrūpīgs. Viņam vienmēr daudz draugu, viņš it kā iekausējas pasaulē un sabiedrībā. Skolā mācās viegli, taču nepietiek prasmes koncentrēties. Viņam ir lielas iespējas, bet bieži vien pietrūkst uzcītības, viņu aizrauj daudzpusīgas intereses. Piemīt bagāta iztēle, lielas iedzimtas radošas spējas. Nepieciešams vadīt viņa nodarbības, rosināt sasniegt mērķi.

←Atgriezties