Tuvākā sertifikācija

Sertifikācijas norise 

Otrā un trešā līmeņa sertifikācijas darbus iesniedz elektroniski sertifikācijas komisijai uz e-pastu aija.stabina@gmail.com ar nosaukumu: sertifikāta darbs – vārds, uzvārds.

Darbi tiek pieņemti uz izskatīti 1-2 reizes gadā savlaicīgi nosakot termiņus.

Tuvākā sertifikācija 2024. gada 1. novembrī.

Darbi tiek izskatīti 1 mēneša laikā no noteiktā termiņa pieņemšanas datuma. (Ja, piem., darbu nodod 2. oktobrī, tad tas tiek izskatīt nākamajā termiņā – 1. marts -1. aprīlis.)

Lai nokārtotu sertifikāciju, ir jābūt izpildītiem visiem noteikumiem, ko ietver Sertifikācijas nolikums. (skatīt sadaļu)