Grāmatas latviešu valodā

Dž. Silvers. “Numeroloģija”.

glv01Kopš senseniem laikiem skaitļiem bijusi maģiska un mistiska nozīme visu tautu slepenajās mācībās. Visas lietas, jēdzienus, būtību, esību, ko varam ietērpt vārdos, iespējams aprēķināt un izskaidrot ar maģiskajām skaitļu atslēgām. Okultās zinības stāsta, kā aprēķināts personvārds raksturo cilvēka personiskās, neatkārtojamās astrālās svārstības un viņa individuālo raksturu.
Autors Džūls Silvers apvieno kabalistiskās skaitļu maģijas senās tradīcijas un modernās numeroloģijas atziņas interesantā un praktiski lietojamā sintēzē, atklājot ne tikai mulsinošas skaitļu, atbilstības un to nozīmi, bet izskaidrojot izcilu personību rakstura iezīmju, dispozīciju un nākotnes izredžu aprēķinus, tādējādi ikvienam dodot iespēju vairāk uzzināt par sevi, saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem.


Zvaigznes un skaitļi. Numeroloģija.

glv02Sengrieķu matemātiķis un filozofs Pitagors apgalvoja, ba pasaules uzbūves pamatā ir skaitļi. Šajā grāmatā ir spilgti fakti no Bībeles, vēstures un ikdienas, kas šo uzskatu apstiprina. Iepazinies ar Aristoteļa, Kairo, P. Globas un S. Vronska atziņām, to var izdarīt ikviens. Ir taču tik vilinoši izzināt likteni! Piemēram, Kairo savā rakstā min spilgtu piemēru no Francijas karaļu Svētā Ludvika un Ludvika XVI dzīves, kurā fatāls ir skaitlis 539. Bet vai no likteņa var izbēgt? Kas zina, varbūt jūsu viedoklis par numeraioģiju mainīsies?


J. Zaiceva, G. Karasjovs „Numeroloģijas maģija : runā skaitļi”

glv03Mēs dzīvojam, jūtamies un darbojamies saskaņā ar skaitļiem, kuri valda pār mums, un tajā pašā laikā pārdzīvojam visu to, kas slēpjas šajos skaitļos. Tas ir liels spēks, un numeroloģija noskaidro ne vien skaitļu enerģiju, bet arī mūsu kopš dzimšanas izmantoto potenciālu, paverot mums sevišķi plašu iespēju spektru savas misijas plānošanā.
Šī grāmata domāta cilvēkiem, kuri cenšas iepazīt sevi. Tiem, kuri zin un tik, ka visi līdzekļi sevis pārvarēšanai garīgajā un materiālajā sfērā ir viņos pašos, un kuri vēlas šos līdzekļus izmantot. Tiem, kuri jūtas esam visuma daļa, kuru sirdis pukst unisonā ar kosmosa ritmiem, sasniedzot vienotību ar radītāju un visu cilvēci. Iepazīstot skaitļu nozīmi, cilvēki spēs saskatīt savu dzīves ceļu, šīs zināšanas palīdzēs viņiem atrisināt visdažādākās rakstura problēmas.


K. Lāgerkvista, L. Lenarda “Ceļvedis numeroloģijā”

glv04Vienkārši un saprotami par skaitļu “noslēpumiem”! Ieklausies savos un citu skaitļos! Šis ceļvedis jums dos interesantu un pietiekami izsmeļošu ieskatu vienā no vissenākajām mācībām, kuras pamatlicējs bija sengrieķu matemātiķis un filozofs Pitagors. Mūsdienu cilvēks – lai viņš būtu zinātnieks vai dzejnieks – visdrīzāk nenoliedz, ka tieši skaitļos meklējams Visuma kosmiskais kods. Taču ielūkoties skaitļu nozīmēs un to noslēpumos ar numeroloģijas palīdzību visbiežāk traucē vai nu nezināšanas radīti aizspriedumi, vai arī saprotami izklāstītas informācijas trūkums. “Ceļvedis numeroloģijā” vienkārši un saprotami skaidro, kas tad ir “noslēpumainā pseidozinātne numeroloģija” un dod reālu nojēgu, kā caur skaitļiem visai intriģējošā veidā iespējams izpētīt pasauli. Šī grāmata ir veltīta visiem, kas ilgojas pēc sapratnes un grib izprast, kā aizvadīt dzīvi gudri un veiksmīgi. Un paturiet prātā – protams, ka skaitļi nespēj valdīt pār cilvēku, numeroloģija ir tikvien kā simboliska sistēma. Skaitļi paši par sevi neizsaka un nenozīmē neko, tomēr – tie arī nemelo, vai ne?


↑Uz lapas augšu↑