Ētikas kodekss

Numerologu ētikas kodeksa pamatā ir atziņa, ka Numerologs ir kā profesija, ar kuru nodarbojas personas, kurām ir
– speciālas zināšanas numeroloģijā;
– praktizē numeroloģiju.
Ar zināšanām numeroloģijā saprot padziļinātu skaitļu nozīmes izpratni, noteiktu aprēķinu metodikas izmantošanu, spēju sasaistīt tās personības raksturu izpēti un notikumu prognozēšanu.
Numeroloģijas zināšanas apstiprina konkrēti profesionāli darbi, konsultēšanas prakse, bet to līmeni nosaka Latvijas Numerologu biedrības izdoti sertifikāti.
Latvijas Numerologu biedrība aicina mēdijus, interneta portālus un lietotājus izmantot tikai ar autorību apstiprinātu numerologu prognozes. Numerologi parakstās ar savu vārdu, tādējādi garantējot kvalitāti.
Numerologu ētikas kodeksa noteikumi attiecas uz visiem Latvijā praktizējošiem numerologiem. Tas nosaka ētikas pamatprincipus, kuri jāievēro visiem numerologiem, kuri ir iesaistīti Latvijas numerologu praksē.
Numerologi iepazīstas ar ētikas kodksu un ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt un ievēros kodeksā pausto.
Ētikas kodekss ietver visiem numerologu pārstāvjiem ieteicamos darbības standartus viņu ikdienas darbā ar cilvēkiem – kolēģiem, darba devējiem, klientiem un arī ar sabiedrību kopumā. Kodeksu izmanto ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumos Latvijas numerologu sabiedrībā. Numerologa pienākums ir ievērot profesionālās ētikas normas un LR noteiktos likumus. NUmerologu ētikas kodeksa pamatuzdevums ir akcentēt numerologa profesijas nozīmīgumu un kvalitāti.
1. Numerologu ētikas pamatprincipi
1.1. Neatkarība.
Numerologam jābūt pilnīgi neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, jo sevišķi no tādas, kas var rasties dēļ viņa personiskajām interesēm vai kāda spiediena rezultātā.
1.2. Uzticība un personiskais godīgums.
Numerologa personiskā cieņa un godīgums ir obligāts profesijas nosacījums attiecībām ar klientu, kas balstās uz uzticēšanos.
Numerologs apzinās, ka katra attīstības ceļš ir individuāls, tāpēc nav salīdzināms ar cita numerologa profesionālo līmeni.
1.3. Konfidencialitāte.
Numerologs nedrīkst trešajām personām izpaust to, kas kļuvis zināms, sniedzot numeroloģiskos pakalpojumus.
2. Attiecības ar klientu
2.1. Strādājot ar klientu, numerologam aizliegts ar savu darbību apzināti kaitēt klienta interesēm. Numerologs izdara savus spriedumus un secinājumus par indivīda raksturu, profesionālajām iespējām u.t.t. tikai pēc matricas un datiem, kas sastādīts, pamatojoties uz numeroloģijā atzītām metodēm. Numerologam jāinformē klients, ja konsultācijas laikā tiek izmantotas kādas citas konsultēšanas metodes. Numerologs respektē katras personas tiesības uz pašrealizāciju tādā mērā, kādā tā netraucē citu personu tiesību realizāciju.
2.2. Numerologs neuzspiež klientam savu viedokli. Numerologa konsultācijas pamatuzdevums ir palīdzēt personai izprast sevi, sev tuvos cilvēkus, izdarīt dzīves un profesionālo virziena izvēli.
2.3. Numerologs jebkurā brīdī var atteikties no darba ar klientu, ja viņš šādu darbu nav uzsācis vai, vienojoties ar klientu, darba gaitā.
2.4. Numerologs neuzņemas atbildību par cilvēka personisko izvēli un rīcību pēc konsultācijas.
3. Uzdevuma pieņemšana
3.1. Numerologs nevar uzņemties veikt darbu, ja viņš attiecībā uz konkrētā klienta jautājumu nav kompetents un nevar precīzi veikt savu profesionālo pienākumu.
3.2. Numerologs nedrīkst atļaut savu profesionālo praksi vai vārdu izmantot citām personām.
4. Personiskā reklāma
4.1. Numerologs nedrīkst sevi reklamēt vai piedāvāt savu palīdzību, ja tas neatbilst viņu iespēju un zināšanu līmenim.
4.2. Numerologa reklāmas saturs nedrīkst paust pārākumu pār citiem kolēģiem.
4.3. Bez numerologa piekrišanas nevienam nav tiesības viņa vārdu iekļaut reklāmā vai jebkuros citos paziņojumos.
4.4. Numerologs reklāmas nolūkos nedrīkst apvienot vienā reklāmā sfēras, kas nav radniecīgas numeroloģijai. (izņemot astroloģiju, jo šim darbības sfērām profesiju klasifikatorā ir viens kopējs kods)
5. Numerologu savstarpējās attiecības
5.1. Starp numerologiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības. Numerologam jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar cieņu, pieklājību un godīgumu. Numerologam, sarunās ar citu kolēģu klientiem vai citām personām, jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma. Numerologs atzīst kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, bet kritiku izsaka konstruktīvi.
5.2. Numerologs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību.
5.3. Numerologs izrāda lojalitāti profesionālajai organizācijai un tās darbības principiem.
6. Numerologs un mediji
6.1. Numerologs atturas no rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt numerologa profesijas prestižu.
6.2. Numerologs pauž konstruktīvu informāciju medijos, neceļot nevēlamu ažiotāžu, nenomelnojot citus. Aizliegts dramatizēt sniegto informāciju.
6.3. Jebkurai izteiktajai informācijai ir jābūt numeroloģiski pamatotai. Jebkuram negatīvam publiskam vērtējumam jāpiedāvā harmonisks risinājums.
7. Ētikas kodeksa pārkāpšana
7.1. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskata Ētikas komisija.

Apstiprināts ar „Latvijas Numerologu biedrības” valdes lēmumu 21.07.2010
Grozījumi apstiprināti 2013. gada martā