Sertifikācija

LN Biedrība noteikusi 3 līmeņu sertifikātus.

aplieciba

Pirmā līmeņa sertifikāts – “Apgūti numeroloģijas pamati”

Sertifikātu tiesīgi izsniegt Numerologu biedrības apstiprinātie lektori (Numerologi, kuriem ir Biedrības 3. līmeņa sertifikāts). 1. līmeņa sertifikātu var saņemt ikviens kursu klausītājs, kas mācās Biedrības apstiprinātajos kursos vai semināros. Sertifikāts norāda, ka sertifikāta saņēmējs ir noklausījies noteiktu kursu tajos paredzēto stundu apmērā.
Pirmā līmeņa sertifikāts ir apstiprināts LN Biedrības izglītības centrā “Numerologu skola”.

Otrā līmeņa sertifikāts – “Sertificēts numerologs”

Izsniedz pēc Biedrības sertifikācijas apstiprināšanas un dod tiesības praktizēt numeroloģiju. Lai pretendētu uz otrā līmeņa sertifikātu, ir jāizpilda nosacījumi:

  1. Jābūt LN Biedrības biedram;
  2. Jānokārto Sertifikācijas komisijas noteiktais eksāmens vai jāveic populāras personas datu analīze, lai komisijai ir priekšstats par numerologa zināšanām. Vai tiek veikts pētījums, kas iepriekš valdē apstiprināts.
  3. Jāiesniedz rakstisks pieteikums un redzējums, kādēļ vēlas kļūt par praktizējošu numerologu.

Lai iegūtu otrā līmeņa sertifikātu, LN Biedrība apmēram reizi gadā piedāvā papildus apmācības kursus, kuros sagatavo Numerologu praktizēšanai.

Saņemot 2. līmeņa sertifikātu, numerologs piekrīt turpmāk iesaistīties LN Biedrības pasākumos, kas veicina numeroloģijas attīstību.

Nepildot kādus nosacījumus, LN Biedrībai ir tiesības sertifikātu anulēt. (t.sk. arī, ja netiek maksāta Biedru nauda)

 Pielikums par populāras personas datu analīzi

Trešā līmeņa sertifikāts – “Sertificēts numerologs -profesionālis”

Izsniedz Numerologam, kuram ir tiesības praktizēt, pasniegt seminārus un izdot pirmā līmeņa sertifikātus.

Numerologam ir jābūt atzītam speciālistam, jāspēj sarunāties ar presi vai medijiem, izteikt un aizstāvēt numeroloģijas viedokli, izteikt prognozes un veidot publikācijas. Lai pretendētu uz trešā līmeņa sertifikātu, ir jāizpilda nosacījumi:

1. Jābūt LN Biedrības biedram;
2. Jāizstrādā un jāiesniedz sava programma, ko apstiprina LN Biedrības sertifikācijas komisija.
3. Jānoorganizē viena apmācību grupa, kur var piedalīties LN Biedrības biedri un komisija, kas vērtē atbilstību Numeroloģijas zināšanu pasniegšanai un nodošanai auditorijai,
vai jāiesniedz vismaz 3 publikācijas presē vai intervijas citos medijos,
vai vienu gadu pēc 2. līmeņa iegūšanas aktīvi jādarbojas biedrības pasākumos un interesēs.

Samaksa par Otrā un Trešā līmeņa sertifikāciju – EUR 35. Par atkārtotu sertifikāciju – EUR 20.
Apstiprināts ar „Latvijas Numerologu biedrības” valdes lēmumu 30.12.2010

 

↑Uz lapas augšu↑