Par „Latvijas Numerologu biedrības” kopsapulci

Par „Latvijas Numerologu biedrības” kopsapulci

Otrdien, 2013.gada 10. septembrī  plkst. 18.00 Stabu ielā 58, 2.stāva 7. kabinetā Biedrība “Latvijas Numerologu biedrība” sasauc biedru kopsapulci.

Sapulces darba kartība:

  1. Biedrības valdes atskaite par padarīto darbu;
  2. Kandidātu pieteikumu izskatīšana jaunās valdes sastāvam;
  3. Valdes pārvēlēšanas.
  4. Bezmaksas seminārs „Cilvēka dzimšanas datos iekodētie mērķi  un potenciāls”.  Lektore Daiga Svarena.

Zināšanai:

  1. „Latvijas Numerologu biedrība” maina valdes sastāvu un veido paplašināto valdi. Jaunajā biedrības valdē paredzēti 5 valdes locekļi, no kuriem jaunievēlētā Biedrības valde pēc tam ievēl valdes priekšsēdētāju.
  2. Ikvienam Biedrības biedram ir iespēja pieteikties valdei rakstot iesniegumu līdz 2013. gada 9. septembrim uz info@numerologubiedriba.lv vai lnbiedriba@gmail.com
  3. Visiem, kas piesakās uz jauno valdi ir obligāti jāierodas 10. septembrī, lai prezentētu sevi un savu vēlmi piedalīties jaunajā valdē. Lai pretendētu, obligāts nosacījums ir Biedru naudas nomaksa.

Ja vēlaties, lai bez minētājiem darba kārtības jautājumiem sapulces ietvaros tiktu apspriestas citas aktualitātes, kopsapulces organizētājs lūdz ierosinājumus iesūtīt līdz š.g.1.septembrim uz augstāk minētajām e-pasta adresēm.

Atgādinām, ka, lai Biedrības kopsapulce būtu lemttiesīga, kopsapulcē jāpiedalās vairāk kā pusei no Biedriem. Ja nesanāk nepieciešamais Biedru daudzums, kopsapulce tiek sasaukta atkārtoti un lēmumu pieņemšana tiek apstiprināta no attiecīgi tiem Biedriem, kas ir ieradušies.

Lūgums tiem, kas vairs nevēlas būt biedrībā, līdz š.g. 5.septembrim iesūtīt iesniegumu par izstāšanos no biedrības.

Latvijas Numerologu biedrības valde