Seksualitāte partneru savstarpējās attiecībās

Leave a reply

Kitija Bite Latvijas Numerologu biedrība

Liela daļa no 40 gadnieku un 50 gadnieku paaudzes ir izauguši t.s. padomju laikos, kad seksa nebija un bērni tika atrasti kāpostos vai tos atnesa stārķis (neatbildēts paliek jautājums, kā pie bērniem tika tās ģimenes, kurās bērni dzima ziemas mēnešos, kad ne stārķi, ne kāposti neatbilda sezonai). Katrā sabiedrībā ir valdījuši savi nosacījumi attiecībā par cilvēka seksualitāti un intīmām attiecībām no pilnīgas askēzes vai aizlieguma līdz neierobežotām seksuālām attiecībām.
Pašu partneru starpā seksualitātei ir ne mazāka loma, jo tā ir būtisks savstarpējo attiecību elements. Šis numeroloģiskais aprēķins pamatā ļauj izprast katram savu seksualitāti un ķermenisko vajadzību pēc intīmās tuvības un seksuālās saderību ar partneri. Papildus šis aprēķins parāda cilvēka tieksmi pēc garīgās un dvēseliskās saiknes ar partneri, kā arī enerģētisko saderību.
Lai uzsāktu cilvēka un partneru seksualitātes interpretāciju, iesākumā ir jāaprēķina Pitagora matrica. To veic, saskaitot visus cilvēka dzimšanas datus līdz viencipara skaitlim, reducējot summu vienu reizi. Piemēram, cilvēks ir dzimis 13. janvārī 1982. gadā. Pitagora matricas aprēķins būs 1+3+1+1+9+8+2=24=2+4=6; savukārt cilvēkam ar dzimšanas datumu 1968. gada 12. decembrī būs šāds aprēķins: 1+2+1+2+1+9+6+8=29=2+9=11 (šo skaitli vairs nereducējot) un tiem ir īpaša nozīme dzimšanas datu interpretācijā).
Nākamais solis ir no iegūtās ciparu summas pirms reducēšanas atņemt dzimšanas datuma ciparu pareizinātu ar 2 (ar 2 būs jāreizina vienmēr, tā ir t.s. konstante). Ja dzimšanas datums ir, piemēram, 5. jūlijs, kas pierakstīts izskatās kā 05.07., tad konstante 2 būs jāreizina nevis ar nulli, bet ar pieci.
Analizējamā piemērā 24- [1×2]= 24-2=22. Un atkal jāreducē vienu reizi, iegūstot 22=2+2=4. Otrā piemērā 29-2=27+2+7=9.
Tālāk visi šie iegūtie skaitļi ir jāsakārto Pitagora deviņu šūnu matricā. Mūsu piemērā pirmajam partnerim tas izskatītos šādi:
13011982
24=6 22=4
111 44 –
2222 – 8
3 6 9

Otrais partneris:
12121968
29=11 27=9
11111 – 7
2222 – 8
– 6 999

Lai interpretētu cilvēka un partneru seksualitāti, būs nepieciešami cipari ķermeniskajā līnijā (Ķ) 3-5-7, kas raksturos cilvēka attieksmi un nepieciešamību pēc intīmās tuvības, prasības tuvībai, un cipari garīguma līnijā (G) 1-5-9, kas raksturos cilvēka tieksmi pēc garīgā un partneru dvēseliskās saskaņas. Tāpat būs jāskata matricas rūtiņa ar divnieku skaitu un četrinieku skaitu. Piemērā šīs rūtiņas ir iekrāsotas atšķirīgās krāsās.
Lai noskaidrotu partneru seksuālo saderību, tiek skatīts ciparu skaits katrā diagonālē un pēc tam tiek noteikta diagonāļu attiecība. Garīguma līnija ietekmē intīmo attiecību pirmo posmu – priekšspēli. Jo vairāk skaitļu līnijā, jo priekšspēle un garīgas, platoniskas attiecības prevalē pār ķermeniskajām vajadzībām. Jo mazāk skaitļu garīguma līnijā, jo cilvēkam mazāka vajadzība pēc priekšspēles intīmajās attiecībās.
Piemērā pirmajam partnerim ķermeniskajā līnijā ir viens cipars un garīgajā līnijā 4 cipari [diagonāļu attiecība ir Ķ1:G4], bet otrajam partnerim ķermeniskajā līnijā ir viens cipars un garīgajā līnijā – 8 cipari [Ķ1:G8]. Partneru savstarpējās attiecības diagonālēs ir Ķ1:1 un G4:8. Redzams, ka ķermeniskajā līnijā ciparu skaits sakrīt, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka seksuālajās attiecībās abi partneri ir ar līdzīgām prasībām pēc intīmās tuvības nepieciešamības. Abiem partnerim garīgums ir svarīgāks par ķermeniskajām vajadzībām. Savukārt pirmā partnera garīgums ir ciparu skaita ziņā līnijā mazāks nekā otram partnerim. Šāda kombinācija nebūt nenozīmē, ka otrā partnera garīgums ir vairāk attīstīts; pārpildītā līnija var norādīt arī uz pārmērīgu pievēršanos garīgumam, piesliešanos reliģijai vai kādai sektai, kas pārņem visas cilvēka intereses, noliedz citu viedokļus un garīgos uzskatus. Attiecībā uz priekšspēles nepieciešamību šiem partneriem G4 liecina par stabilu nepieciešamību intīmās attiecības sākt ar priekšspēli, bet G8 var liecināt par priekšspēles pārspīlētu nozīmīgumu vai savu ideju pieprasīšanu partnerim.
Jāpiebilst, ka līnijas maksimālais ciparu skaits ir 5. Ja līnijā ir 6 vai vairāk cipari, tad šīs līnijas cipari sāk darboties ar pretēju enerģiju un zaudē savas pamata spējas. Dzimušajiem pēc 2000. gada maksimālais ciparu skaits līnijā ir divi. Vislabākā situācija ir, ja partneriem līnijas ciparu skaita ziņā sakrīt, pieļaujams arī, ka vīrieša ķermeņa līnija ir spēcīgāka.
Interpretācijai tiek piedāvāti princeses Diānas un prinča Čārlza dzimšanas dati, kā arī viņu vēlāko partneru – Dodī Al Fajeda un Kornvolas hercogienes Kamillas dzimšanas dati.
Princese Diāna
01061961
246 224
111 44 –
222 – –
– 666 9

Princis Čārlzs
14111948
2911 279

111111 44 7
22 – 8
– – 999

Princesei Diānai līniju attiecības ir Ķ0:G4. Matricā ķermeņa līnijā ciparu nav, kas nozīmē, ka intīmā dzīve šādam cilvēkam nav tik svarīga; fiziskas tuvības ilgstoša neesamība nesagādā nopietnas problēmas un grūtības. Šādi cilvēki varētu pavisam atteikties no intīmās dzīves līdzīgi kā garīgie kalpotāji, jūrnieki. Platoniskā tuvība princesei Diānai ir bijusi svarīgāka par ķermenisko tuvību.
Lai neradītu priekšstatu, ka cilvēks ar tukšu ķermenisko līniju ir aseksuāls un tam nepiemīt vajadzība pēc intīmās tuvības, ir jāskata četrinieki matricā. Četrinieks atbild par cilvēka veselību un fizisko ķermeni, t.sk., ārējo izskatu. Princeses Diānas matricā ir divi 4, kas liecina, ka viņai ir piemitusi dabiska seksualitāte (divi skaitļi matricas rūtiņā ļauj cipara enerģijai darboties 100% apmērā), kas liek īstenot programmu “vīrs – ģimene – bērni”. To vēl vairāk pastiprina nākotnes kods matricā – 6, kas atbild par ģimenes veidošanu. Tātad, lai arī ķermeņa līnija ir tukša, divi 4 matricā ļauj izpausties cilvēka seksualitātei. Ja atceramies, tad publiski ir izskanējušas ziņas par princeses Diānas sānsoļiem laulības laikā ar princi Čārlzu.
Savukārt princim Čārlzam līniju attiecības ir Ķ1:G9. Cilvēkam ar vienu ciparu ķermeniskajā līnijā fiziskajai tuvībai ir ļoti liela nozīme. Daudz enerģijas tiek veltīts tam, lai izskatītos maksimāli seksuāls un pievilcīgs – apģērbs, stils, stāvoklis sabiedrībā, amati utt. Izskatās, ka princim šis viss jau ir bijis kopš dzimšanas nodrošināts. Arī 4 skaits matricā ir divi cipari, kas liecina par labu fizisko ķermeni un dabisku seksualitāti. Viens cipars ķermeņa līnijā ir sevis ārējas izrādīšanas nepieciešama, lai “pievilinātu” pēc iespējas vairāk partneru, jo intīmās attiecības cilvēku gandrīz vienmēr pieviļ. Tātad ir jāmaina partneris vai jāizmēģina kaut kas jauns ar esošo partneri. Arī partneri izvēlas pēc ārējā izskata, materiālā vai sabiedriskā stāvokļa; prasības intīmajā dzīvē pret partneri nav augstas. Drīzāk svarīga ir partneru kvantitāte, jo biežā partneru maiņa paceļ pašapziņu. Garīguma līnija ar 9 cipariem liecina par līnijas pārblīvētību, kas liek domāt par pretēju enerģiju – garīgums vai platoniskas attiecības nebūs primāras, īpaši, ja ķermeniskajā līnijā ir viens cipars, kas liek meklēt aizvien kaut ko jaunu.
Lai izprastu partneru saderību intīmajā jomā, jāskatās līniju un ciparu kopsakarība. Princeses Diānas un prinča Čarlza līniju savstarpējā attiecība ir Ķ0:1 un G4:9. Abiem partneriem garīgums dominē pār ķermeniskajām vajadzībām; tāpat kā intīmo attiecību priekšspēle ir būtiska. Tas nozīmē, ka šādiem cilvēkiem nav vienalga kur, ar ko un kā notiks intīmā tuvība. Svarīga ir romantika, sarunas, fantāziju izstāstīšana, apspriešana, dzejas lasīšana, teatralizēti priekšnesumi utt. Tomēr prinča 9 cipari garīguma līnijā norāda uz to, ka priekšspēlei var arī nebūt lielas nozīmes (pārpildīta līnija). Protams, princeses pietiekoši augstais garīguma līmenis var ietekmēt intīmās tuvības priekšspēles nozīmīgumu un nepieciešamību, tomēr tas nebūs ilgtermiņā, jo prinča ķermeniskā līnija liek meklēt jaunus un jaunus izaicinājumus seksuālajās attiecībās, bet princeses ķermeniskā līnija seksuālās attiecības neizvirza par prioritāti dzīvē.
Princeses partnerim būtu bijis jābūt ar līdzīgu garīgo līniju un partnera ķermeniskajā līnijā tam vajadzēja būt 4 vai 5 cipariem. Ja skata princeses Diānas partnera Dodī Al Fajeda matricu, tad redzama līniju attiecības Ķ5:G7 (aprēķins zemāk tekstā). Arī Dodī ciparu kombinācija liecina, ka platoniskā tuvība ir svarīgāka par ķermenisko un priekšspēles loma ir liela intīmajās attiecībās. Ķermeniskā līnija ar 5 cipariem norāda, ka cilvēks ir ar maksimālo temperamentu intīmajā dzīvē (5 cipari ir maksimālais skaits līnijā, lai tā nebūtu pārpildīta); ka cilvēks vienmēr atceras par šo dzīves jomu. Šiem cilvēkiem nav gadījuma sakaru ar nezināmiem partneriem, jo no intīmajām attiecībām šādi cilvēki sagaida spēcīgus mīlas pārdzīvojumus ar emocionālu fonu, ko nevar nodrošināt gadījuma partneri. Prasības partnerim ir ļoti augstas, ar kuru var īstenot pašas drosmīgākās seksuālās fantāzijas un vēlmes. Tā kā princeses Diānas partnerim bija jābūt ar 4 vai 5 cipariem ķermeniskajā līnijā, tad Dodī tam ideāli atbilst. Viņa temperaments un seksualitāte, kā arī viens 4 matricā, varēja ietekmēt un aizraut princeses Diānas dabisko seksualitāti (divi 4 matricā), kas kompensēja tukšo ķermenisko līniju. Tāpat princesei un Dodī svarīga bija dvēseliskā sapratne un garīgā saskaņa.
Princese Diāna
01061961
246 224
111 44 –
222 – –
– 666 9

Dodī Al Fajeds
15041955
303 2810
111 4 –
2 555 8
33 – 9

Droši ka ne viens vien no mums kādreiz ir nodomājis, nu ko gan princis Čārlzs ir atradis Kamillā, ka gadiem ar to uzturējis seksuālus sakarus, ja bija precējies ar tādu skaistuli kā princese Diāna, kuru mīlēja visa pasaule? Skaitļi sniedz atbildi uz šo jautājumu.
Kamillas ciparu līnijas veido attiecību Ķ6:G4 (aprēķins zemāk tekstā), kas norāda uz to, ka intīmā tuvība un seksuālie sakari ir svarīgāki pār platonisko tuvību ar partneri. Šāda līniju attiecība ir gadījumos, kad intīmajās tuvībā cilvēks iesaistās uzreiz un priekšspēle ne tikai nav vajadzīga, bet tā pat var kaitināt. 6 cipari ķermeniskajā līnijā liecina par pārpildītu līniju, kad cilvēks vairāk iztēlojas dažādas seksuālās fantāzijas, bet nav nepieciešams tās īstenot. Šie cilvēki var labi pielāgoties partnera temperamentam. Tomēr, nesaņemot no partnera nepieciešamo, var kļūt auksti un nejūtīgi. Līdz nākamajam partnerim…, jo arī Kamillai matricā ir divi četrinieki, kas liecina par veselīgu seksualitāti, labu veselību un fizisko ķermeni.
Partnerībā ar princi Čārlzu abu līniju attiecības ir Ķ6:1 un G4:9. Kamilla ar savu spēju uzburt seksuālas fantāzijas, iespējams, spēja tās piepildīt kopā ar princi Čārlzu, kuram ķermeniskā tuvība ir svarīga dzīves sastāvdaļa, īpaši attiecībā uz jauninājumiem un eksperimentiem intīmajā jomā. Ja partnere ir seksuāli aktīva, ķermeniskās līnijas viens cipars var piepildīt savas vēlmes arī ar vienu partneri, izslēdzot gadījuma sakarus.
Tā kā princeses Diānas ķermeniskā līnija bija tukša un viņas intīmās dzīves temperaments bija atkarīgs no partnera temperamenta, tad princis Čārlzs šajā jomā nevarēja dot to, kas princesei bija nepieciešams – seksuālo jomu dzīvē padarīt par nepieciešamību. Savukārt Dodī seksuālais temperaments ar 5 cipariem ķermeniskajā līnijā princesi Diānu spēja aizraut un attīstīt viņas dabisko seksualitāti.
Toties Kamilla spēja princim Čārlzam nodrošināt to, pēc kā ir nepieciešamība cilvēkam ar vienu ciparu ķermeniskajā matricā – intīmo tuvību tādā kvalitātē un kvantitātē, lai viņam rastos iespaids par savu svarīgumu intīmajā jomā un lai tas spētu īstenot savas seksuālās fantāzijas.

Kornvolas hercogiene Kamilla
17071947
369 347
11 44 7777
– – –
33 6 99

Princis Čārlzs
14111948
2911 279
111111 44 7
22 – 8
– – 999

Interpretējot dzimšanas datus, lai noteiktu partneru intīmo saderību, svarīgi ir noteikt enerģētisko saderību, kuru raksturo divnieku skaits matricā. Divnieki nosaka cilvēka enerģētisko saderību un kontaktu, kā arī norāda enerģētisko spēku.
Princeses Diānas matricā ir trīs 2, kas liecina par cilvēkam piemītošām ekstrasensa dotībām no dzimšanas, apkārtējās pasaules un cilvēku smalku izjušanu. Tomēr šī enerģija mainās amplitūdā no diviem līdz pieciem divniekiem, jo trīs divnieki ir mainīga enerģija. Princim Čārlzam ir divi 2 matricā, kas norāda uz stabilu enerģiju, kas ļauj būt neatkarīgam no citu cilvēku enerģijas. Kā partneriem šī bija ļoti laba enerģētiska kombinācija, jo 222 enerģijai ir nepieciešama stabila divnieku enerģija, ko varēja nodrošināt prinča Čārlza 22. Jāsaka gan, ka 22 enerģija var būt saderīga ar jebkuru divnieku enerģiju (izņemot 22, jo tā būs sākotnēji liela vilkme pēc otra cilvēka, bet tas nepastāvēs ilgtermiņā). Iespējams, ka princeses Diānas mainīgā enerģija nebija izprotama prinča Čārlza stabilajai enerģijai, kas kombinācijā ar pāra nesaderīgajām ķermeniskajām vajadzībām pēc intīmās tuvības, neveidoja stabilu partnerību.
Kamillai matricā nav divnieku, kas nozīmē, ka viņai ir zems enerģijas līmenis, kas liek cilvēkam imitēt enerģijas esamību. Šādi cilvēki ir steidzīgi, it kā kaut ko daudz dara un rosās, bet tas ir virspusēji un bez rezultāta. Trūkstošo divnieku enerģiju pastiprina matricā esošie divi četrinieki, kas neļauj ieslīgt slinkumā un apātijā. Kamillai bez 2 enerģijas ir ļoti atbilstoša prinča Čārlza stabilā divu 2 enerģija; tomēr Kamillai vēl labāk noderētu četru divnieku enerģija.
Dodī matricā ir viens 2, kas liecina par vāju enerģiju. Šādiem cilvēkiem ir jāmeklē partneris ar stabili un stipru enerģiju, piemēram, 22, 2222 vai vairāk. Netiek rekomendēts partneris ar vāju vai nestabilu enerģiju (nav divnieku matricā), 2 vai 222. Kā redzams princesei Diānai bija trīs 2 enerģija, kas ilgtermiņā nebūtu pamats stabilām attiecībām tieši energoapmaiņas jomā.

Kopumā jāsaka, ka gan princim Čārlzam, gan princesei Diānai savstarpējās attiecības intīmajā jomā bija nesaderīgas. Līdz ar to nav pārsteigums, ka šis pāris izšķīrās. Toties partneri, ar kuriem tika veidotas attiecības vēlāk – Kornvolas hercogiene Kamilla un miljardieris Dodī – katram bija daudz vairāk piemēroti intīmajā dzīvē. Nav vairs iespējams prognozēt, kā būtu attīstījušās princeses Diānas un Dodī attiecības, jo tās pārtrauca 1997. gada autoavārija Parīzē, kurā abi gāja bojā (divnieku skaits matricā jeb enerģētiskā saderība nav pārliecinoša). Princis Čārlzs un Kamilla apprecējās 2005. gadā un ir kopā vēl tagad.

Par citu ciparu skaitu līnijās un to attiecībām cilvēku seksualitātes un intīmās dzīves saderībai tiks stāstīts ikgadējā festivālā Evertos 2022. gada 13. augustā. Apmeklējiet Latvijas Numerologu biedrības telti!

Izmantotie materiāli:
1. Александр Александров “Даты и cудьбы. Большая книга нумерологии”, M, 2020, c.480;
2. Dodi Al Fajeds. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Dodi_al_Fajeds
3. Princese Diāna. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Princese_Di%C4%81na
4. Princis Čārlzs: Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Princis_%C4%8C%C4%81rlzs
5. Kornvolas hercogiene Kamilla. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Kamilla,_Kornvolas_hercogiene