Cilvēka dzimšanas datu nozīme numeroloģijā.

Dzimšanas brīža datums, mēnesis, gads

tb

Tālāk noskaidrosim, kādu informāciju par cilvēku sniedz viņa dzimšanas dati.

Pagātnes daļa ir no dzimšanas brīža līdz aptuveni 36 gadiem. Šeit cilvēks dzīvo ar to enerģiju un tiem vērtību kritērijiem, ar kādiem ieradās šai pasaulē. Tajā pašā laikā cilvēks aug un attīstās šajā vidē un mācās iekļauties dzīves ritmā. Kamēr cilvēks cenšas izprast un apgūt konkrētās vides likumus un iespējas viņš ir atkarīgs no sabiedrības uzspiestajām normām. Teikt, ka tas, ko viņš dara ir viņa paša brīva izvēle diez vai varēsim. Kad bērns piedzimst viņš ir atkarīgs no vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem, pasniedzējiem, darba devējiem un sabiedrības noteiktajiem likumiem, kā arī zināmu laiku pats no saviem mazajiem bērniem. Tāpēc teikt, ka līdz aptuveni 36 gadu vecumam cilvēks brīvi var darīt ko grib , būs pagrūti. Viņš vairāk ir izpildītājs, nekā noteicējs. Laika periodā no 28 gadiem līdz 36 gadiem cilvēkā pirmo reizi mainās vērtību kritērija. Tas nozīmē, ka tās vērtības, kas bija svarīgas līdz šim kļūst mazāk svarīgas, bet citas vērtības izkristalizējas un kļūst prioritātes. Ap šo vecumu sāk veidoties arī pirmās paaudžu nesaskaņas. Kāpēc? Tā kā ievadā es jau minēju, ka cilvēkam ir trīs ķermeņi vienlaicīgi, kuri katrs dzīvo savu dzīvi ar savām vajadzībām, tad šajos trīs dzīves ciklos katram ir sava noteicošā loma. Vecumā no dzimšanas brīža līdz aptuveni 36 gadu vecumam noteicošā loma ir fiziskajam ķermenim, tas ir cilvēka rīcībai un spējai sasniegt savus mērķus. Vecumā no 37 gadiem līdz aptuveni 72 gadiem noteicošā loma ir sajūtu ķermenim, tad cilvēks dzīvo pats sev, un pēc 72 gadu vecuma noteicošā loma ir domu ķermenim un cilvēks dzīvo, lai dzīves laikā iegūto gudrību nodotu sabiedrībai un jaunajai paaudzei. Līdz ar to paaudžu nesaskaņas rodas tieši šī principa dēļ, jo ap 36 gadu vecumu un 72 gadu vecumu cilvēkā mainās vērtību kritēriji un prioritātes. Apkārtējie, kam nav zināms šis dabas cikliskums ir neizpratnē, par to, kas notiek ar cilvēku un kāpēc ierastos apstākļos viņš uzvedas tik atšķirīgi. Tie cipari, kas atrodas Dzimšanas datu Pagātnes daļā tad arī parāda, kādas vērtības cilvēkam būs dominējošās līdz 36 gadu vecumam.

Nākotnes daļa norāda, kādas būs noteicošās prioritātes cilvēkam pēc 36 gadiem. Cipari, kas atrodas šajā daļā norāda, ko cilvēks vēlēsies sasniegt pats un kādai sabiedrības daļai pievienosies. Nākotnes cipari tiek analizēti kopā ar Tagadnes cipariem.

Tagadnes daļas cipari norāda uz rakstura īpašībām, kuras cilvēkā ir dominējošās. Tās tad viņš arī izmanto savu mērķu sasniegšanai. Šīs īpašības vairāk vai mazāk, bet izpaudīsies visā dzīves garumā.

 Arī pats cilvēks pasauli uztver trīs daļās: Es pats, Es un mani tuvākie cilvēki, Es un sabiedrība, vai arī es, Es un Daba, Es un Visums. Cilvēka dzīves struktūra ir uzbūvēta tā, ka cilvēks var dzīvē virzīties tālāk, ja ir izprasts katrs no līmeņiem un iemācītas tās lietas, kas katrā līmenī ir jāapgūst. Tas ir tāpat kā skolā no sākuma – sākumskola, pēc tam pamatskola un visbeidzot vidusskola. Tālāk izglītoties vai nē, tas jau ir katra paša ziņā. Tāpat arī ir dzīvē, kur vispirms cilvēkam ir jāiemācās saprast to, ka viņš ir tāds kā viņš ir un pārējie ir tādi, kā viņi ir. Katrs cilvēks ir ar savu DNS kodu, tāpat katrs cilvēks ir ar savu uzvedības un motivācijas kodu, ko viņš saņem piedzimstot. Šī informācija ir ierakstīta viņa dzimšanas datuma, mēneša un gada ciparos. Jums gribas oponēt un teikt, ka zināt cilvēkus, kuri dzimuši vienā dienā , vai ir dvīņi, bet viņu dzīves ir atšķirīgas. Ja mēs cilvēkus sauktu pēc viņu dzimšanas datu cipariem un vietas nosaukumus, kurā cilvēks dzīvo arī apzīmētu ar cipariem, tad daudzu cilvēku dzīves būtu līdzīgas. Bet, kamēr mēs bez dzimšanas datiem cilvēkam piešķiram vēl papildus kodu, ko saucam par vārdu, Uzvārdu, tikmēr šo cilvēku dzīves stāsti atšķirsies.

Zemāk skaidrojums no kā sastāv cilvēka individuālais kods.

  1. Dzimšanas dienas datums – Rakstura īpašības, kādas mūsos redz apkārtējie cilvēks, bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs tādi esam. Mēs tikai tā uzvedamies.
  2. Dzimšanas dienas mēnesis – Uzvedības motivācija. Sajūtu stāvoklis, kas ļauj mums justies novērtētiem un vajadzīgiem.
  3. Dzimšanas dienas gads – Cilvēkus, kurus mēs izvēlamies par draugiem, pamatojoties uz to, ka viņu dzīves vērtību kritēriji sakrīt ar mūsu vērtību kritērijiem. Cipari, kas veido gada skaitli parāda tās rakstura īpašības, kādas mēs gribam redzēt sev apkārt esošajos cilvēkos. Draugus mēs varam izvēlēties, bet radi ir radi, tāpēc ne vienmēr ar radiniekiem izveidojas labas attiecības. Tas ir ļoti labi novērojams skolas laikā.
  4. Cilvēka vārds – tam cilvēka dzīvē ir divas nozīmes. Pirmā – tas kā pats cilvēks sadzīvo un jūtas ar šo doto vārdu ( tas ir atkarīgs no tā vai cilvēka vārda cipari ir harmonijā vai disharmonijā ar viņa dzimšanas datiem). Otra nozīme – kā apkārtējā sabiedrība uztver un izturas pret šī vārda skaņas vibrācijām, tāpēc, ka sabiedrība nepazīst pašu cilvēku, bet tā uztver vārda skanējumu, kas tāpat kā jebkura cita skaņa izsauc cilvēkā sajūtas un emocijas. Tāpēc nereti var dzirdēt, ka par viena vārda īpašniekiem saka, ka visi viņi ir gandrīz līdzīgi pēc rakstura vai uzvedības. Tomēr tas ir tikai virspusējs spriedums.
  5. Cilvēka uzvārds – piešķir cilvēkam pārmantoto dzimtas enerģiju, kura ir veidota un kopta no paaudzes uz paaudzi. Parasti cilvēkam lielākā mērā piemīt šīs dzimtas spēcīgākās pozitīvās un arī negatīvās īpašības.
  6. Enerģijas līmenis – norāda uz dominējošām pamatvērtībām cilvēka dzīvē. Tā ir vērtību prizma, caur kuru, cilvēks lūkojas uz ārpasauli noteikdams savas dzīves prioritātes. Jo lielāka atšķirība enerģiju līmeņos, divu vai vairāku cilvēku starpā, jo mazāk ir kopēju interešu un atšķirīgāki pasaules redzējumi.

Numeroloģijas matrica.

Numeroloģijas matricā esošo ciparu daudzums katrā rūtiņā nosaka cilvēkam piemītošo konkrētā cipara raksturojošās enerģijas daudzumu.( piemēram: 1.rūtiņā – līdera iezīmes, 2.rūtiņā – pacietības potenciālu, 3. – cik ātri cilvēks spēj uztvert informāciju utt.)

Matricā tiek ievietoti visi cipari (izņemot enerģijas līmeņa ciparus), kas iegūti nosakot pagātnes, tagadnes un nākotnes ciparus.

 tb2