Gada dabas ritmi cilvēkā.

←Atgriezties

Autore: Inguna Balgalve

Gada dabas ritmi cilvēkā. (Numeroloģija)

Cilvēka dzīve sastāv no daudz un dažādiem cikliskiem procesiem, kuriem dažkārt pievēršam uzmanību, dažkārt nē. Tā piemēram savs cikliskums piemīt : stundai, dienai, mēnesim, gadam un cilvēka dzīvei. Būtībā tas ir viens un tas pats mērs – 1 (viena) vienība, kura sadalās vairākās iedaļās. Turpinot iesākto tematu par to, kāda ir gada mēnešu ietekme uz cilvēka dzīvi, piedāvāju vēl vienu ne mazāk interesantu skatījumu.

Dažkārt dzīvē gadās, ka plānojam kopīgi pavadīt atvaļinājumu un izvēlamies, ko šajā laikā darīsim, bet kad pienāk ilgi gaidītais atvaļinājums, mums vairs negribas tas , ko esam plānojuši. Kāpēc tā? Kas tad pa šo laiku ir noticis? Atbildi uz šo jautājumu var sniegt gada dabas ritmu norises procesi pašā cilvēkā.

Mēs katrs esam pakļauti šim nemainīgajam procesam, tikai kāds to izjūt spēcīgāk, kāds mazāk. Kā tad šis process mūsos noris? Tāpat kā gads katru reizi sākas no jauna ar 1. janvāri, tā arī mūsu tekošā dzīves gada 1. mēnesis sākas ar mūsu dzimšanas dienas datumu un turpinās līdz nākamā mēneša šim pašam datumam.

Piemēram: Cilvēks dzimis 19. aprīlī, tad viņa gada dabas ritma

mēnesis būs no 19. aprīļa līdz 18. maijam
mēnesisno19. maija līdz 18. jūnijam
mēnesisno19. jūnija līdz 18. jūlijamutt.

Šie mēneši norāda laika periodu, kurā mūsos dominē kāda konkrēta enerģija un izraisa mūsos konkrētas emocijas un rīcību. Katram šis Laika pulkstenis ieslēdzas viņa dzimšanas dienā un nemainīgi tikšķ visas dzīves garumā. Rodas jautājums, kā dažādos mēnešos var darboties viena un tā pati enerģija.? Atbilde ir ļoti vienkārša, katrs mēs mēnesi sākot no dzimšanas dienas saucam par pirmo, un nav svarīgi vai sakām to skaļi vai pasīvi apzināmies savā zemapziņā. Un kamēr mūsu apziņa vai zemapziņā pastāv šī mēneša cipara vibrācija, mēs pastiprināti piesaistām konkrētā cipara enerģiju: 1. mēnesis – vieninieka enerģiju, 2. mēnesis – divnieka enerģiju, 5. mēnesis – piecinieka enerģiju utt. Tagad ielūkosimies pašu mēnešu enerģētikas raksturojumos.

1.mēnesis – Plānošana. Nosaka jaunus mērķus nākamajam dzīves gadam.

Tikko ir noslēdzies iepriekšējā gada cikls ar vispārēju enerģijas apsīkumu. Tāpēc 1.menesī cilvēkā sāk atgriezties un uzkrāties enerģija, kas ir nepieciešama, lai varētu aktīvi dzīvot un darboties. Tomēr šī enerģija ir atjaunošanās procesā , tāpēc cilvēkam savu laiku ieteicams vairāk izmantot jaunu mērķu izvirzīšanai. Šajā laikā vairāk sekmējas tie darbi, kas prasa plānošanu, dokumentu izstrādi. Šis mēnesis ir piemērots garīgajām aktivitātēm, nevis fiziskajām. Pārlieku liela fiziskā slodze 1. mēnesī var novest pie organisma imūnsistēmas pavājināšanās, līdz ar to paaugstinot uzņēmību pret dažādiem vīrusiem.

2.mēnesis – Partnerattiecības. Veido jaunus kontaktus un izvērtē esošos.

Pēc samērā mierīgi pavadītā 1. mēneša cilvēks jau sāk justies jūtami labāk, tāpēc viņu sāk interesēt tie jautājumi, kuri skar dažāda veida partnerattiecības gan darbā, gan ģimenē. Tā kā enerģija vēl ir atjaunošanās stadijā, tad var gadīties, ka diskusija, kura prasa lielāku pacietību un sapratni var pārvērsties strīdā. Otrā mēneša laikā cilvēkam ir tendence risināt dažādus jautājumus, tāpēc jārēķinās, ka nāksies saskarties ar dažādu uzskatu cilvēkiem. Tas var radīt zināmu spriedzi un līdz ar to izsaukt vieglu aizkaitināmību. Ja cilvēks ņem vērā šo faktoru un cenšas apvaldīt savas spontāni radušās emocijas, tad šis mēnesis var nest labus rezultātus jaunu kontaktu veidošanā vai arī jau esošo uzlabošanā un nostiprināšanā.

3.mēnesis – Sevis sakārtošana. Nosaka prioritātes un sabalansē dzīves ritmu.

Pēc samērā saspringtā otrā mēneša cilvēks jūt nepieciešamību vairāk pievērst uzmanību pats sev un savai pašsajūtai. Trešajā mēnesī pēc savas dzimšanas dienas cilvēks vairāk savu uzmanību velta tām aktualitātēm, kas ļauj viņam justies apmierinātam pašam ar sevi un vidi, kurā tas uzturas. Tādejādi aktuāli kļūst jautājumi, kas liek cilvēkam aizdomāties par to kā viņš pats jūtas konkrētajā vidē , ko viņš varētu darīt, lai esošo situāciju uzlabotu, padarītu to tīkamāku un harmoniskāku. Šajā laika posmā cilvēks ir draudzīgs un radoši noskaņots.

4.mēnesis – Rīcība. Aktīva darbošanās, stabilitātes nostiprināšana.

Kad mērķi nosprausti, parteri sameklēti un vide radošai darbībai sakārtota, tad laiks ķerties klāt darbiem. Ceturtajā mēnesī cilvēks beidzot sevī sajūt spēka pieplūdumu un vēlmi realizēt savus sapņus un ieceres. Šajā mēnesī cilvēks var tik aktīvi strādāt, ka aizmirst pat par brīvdienām. Šo aktīvo darbošanos nosaka vēlme radīt sev stingrus un stabilus pamatus sev zem kājām. Šis mēnesis ir piemērots visiem tiem darbiem, kas prasa fizisku piepūli, var arī dokumentāli nostiprināt tās lietas, kas saistītas ar nekustamajiem īpašumiem un zemi.

5.mēnesis – Radošā darbība. Piemērots laiks atpūtai kopā ar bērniem un sev tuviem cilvēkiem.

Pēc aktīvas darbošanās katram nepieciešama atpūta. Tad nu piektais mēnesis pēc savas dzimšanas dienas ir tas, kad cilvēkam prāts un sirds tiecas pēc kaut kā cēla, nezināma. Šis mēnesis ir piemērots tam, lai cilvēks varētu radoši pašizpausties. Šajā laikā ir grūti domāt par nopietnām un sarežģītām lietām. Tas ir labs laiks, lai dotos atvaļinājumā, bet ja tomēr nākas strādāt , tad šis ir pats piemērotākais laiks, kad varam ieviest gan savā dzīvē, gan arī darbā dažādus jauninājumus un uzlabojumus. Šajā laika posmā cilvēks it kā uzplaukst un atveras, tāpēc arī apkārtējo pasauli uztver daudz izjustāk un draudzīgāk. Romantika un mīlestība ir šī mēneša atslēgas vārdi.

6.mēnesis – Ģimene. Ģimenes vērtību un attiecību izvērtēšana un harmonizēšana.

Šis ir otrais mēnesis gadā, kad uzmanība tiek vērsta uz partnerattiecībām, bet tikai nedaudz savādākā skatījumā. Ja otrajā mēnesī pēc savas dzimšanas dienas, cilvēks vairāk pievērsa uzmanību partnerattiecībām, kas veido veiksmīgu sadarbības iespēju, tad sestajā mēnesī cilvēks pievēršas tām partnerattiecībām, kas skar ģimeni un tuvas attiecības. Šeit cilvēks vēlas atrast tādu partneri, ar kuru var ne vien labi sadarboties, bet arī, lai būtu kopīgas intereses un līdzīga dzīves uztvere. Ģimenes cilvēki vairāk uzmanību sāk pievērst tiem jautājumiem, kas skar pareizu laika sadalījumu, ko viņi pavada darbā vai ārpus mājas un to, cik daudz laika velta savai ģimenei un saviem tuvajiem. Šis ir arī piemērots laiks, lai katrs sevī pārvērtētu, vai laiks un ieguldītā enerģija darbā nekaitē mūsu pašu veselībai.

7.mēnesis – Izglītība, redzesloka paplašināšana. Piemērots mēnesis ceļošanai, mācībām, kursiem.

Kad puse no personīgā gada aizvadīta, cilvēks veic tādu kā kopsavilkumu iepriekšējos sešos mēnešos paveiktajam. Tāpēc likumsakarīgi, ka septītajā mēnesī pēc savas dzimšanas dienas, cilvēks vairāk pievēršas garīgajām vērtībām un savas apziņas paplašināšanai. Šajā laikā rodas vēlme apmeklēt dažādus izglītojošus un kvalifikācijas celšanas kursus. Pat tad ja neapmeklē kursus vai seminārus, cilvēkam ir vēlme nodoties dzīves apceres filozofijai. Šeit iederas teātra, koncerta vai citu kultūras pasākumu apmeklējumi. Šajā mēnesīcilvēks vairāk iedziļinās sevī , aizdomājas par savas būtības un dzīves jēgu. Tas ir laiks, kad vairāk gribas pabūt vienatnē un turēties nostāk no ikdienas kņadas.

8.mēnesis – Dzīves „algas diena”. Materiālo un garīgo vērtību līdzsvarošana.

No numeroloģijas viedokļa šis ir viens no grūtāk prognozējamiem mēnešiem, jo šajā laikā darbojas karmas jeb likteņa likums, tautā sauktais :”Ko sēsi, to pļausi likums”. Tāpēc viss, kas ar mums notiek šajā laika periodā ir sekas mūsu pašu darbībai. Ja esam bijuši iecietīgi, pretimnākoši un radoši, tad šis mēnesis var dot prieku, gandarījumu, vai kādu taustāmāku labumu. Ja esam vienīgi domājuši par savu labumu, nerēķinoties ar citiem, tad varam piedzīvot vilšanos, sarūgtinājumu vai zaudējumu. Viss, kas ar cilvēku šajā mēnesi notiek ir tāpēc, lai rosinātu viņu uz pārdomām par materiālās un garīgas pasaules līdzsvara nepieciešamību katrā no mums.

9.mēnesis – Izvērtēšana. Laiks, kad jāatbrīvojas no vecā, nevajadzīgā.

Devītajā mēnesī pēc dzimšanas dienas cilvēkā rodas nepieciešamība, visu salikt pa plauktiņiem.Vēlme tikt skaidrībā ar to, kas tad viņam ir un, kas nav vajadzīgs. Tāpat ir vēlēšanās atbrīvoties no visa, kas traucē vai ierobežo. Tas ir laiks, kad graudus atsijā no pelavām. Tiek pārvērtēts viss un visi. Katram pienāk tāds brīdis, kad gribas sev uzdot jautājumu: Ko Es gribu no dzīves, kuru dzīvoju?”, tad arī pārdomājam par to, kādas ir manas zināšanas, dzīvē un darbā iegūtā pieredze, kāda ir tā vide, kurā uzturos un cilvēki, ar kuriem tiekos. Kas ir tas, ko no tā visa Es gribu paturēt un saglabāt arī turpmāk un kas ir tas, ko vēl Man vajag.

10.mēnesis – Viena cikla noslēgums un sagatavošanās pārejai uz jaunu enerģijas ciklu.

Sākot ar desmito mēnesi pēc savas dzimšanas dienas cilvēka dabiskā enerģija sāk samazināties, jo personīgā gada cikls iet uz noslēgumu. Pēdējos trīs mēnešus var uzskatīt par tādu kā sagatavošanās un pārejas periodu uz nākamo gada ciklu.

Desmitajā mēnesī cilvēks atskatās uz to, ko viņš ir paveicis no tā, ko gada sākumā bija ieplānojis un izejot no secinātā,nosaka nākamā gada galvenās tendences. Pastāv viedoklis, ka tas, kas ar cilvēku notiek nozīmīgs desmitajā mēnesi , tas var viņu sagaidīt arī nākamajā gadā, tikai lielākā mērā, bet tas nenozīmē, ka tam obligāti ir jānotiek. Katrs mēs pats veidojam savu dzīvi un likteni, tāpēc, ja arī šajā laikā ar mums, kas svarīgs atgadās, tas sniedz informāciju par iespējamo situāciju un katram vēl ir laiks, lai apdomātos, kā mums rīkoties.

11.mēnesis – Sava emocionālās dzīves izvērtēšana.

Vienpadsmitajā mēnesī līdzīgi, kā desmitajā, cilvēks atskatās uz aizvadīto gadu, bet tikai no emocionālās puses. Tiek izvērtēts, kas viņu aizejošā gadā ir iepriecinājis vai varbūt arī sāpinājis. Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī ar par šo mēnesi var teikt, ka kāds būs mūsu emocionālais stāvoklis šajā konkrētajā mēnesī, tāds būs arī pārsvarā visu nākamo gadu. Ja šī mēneša laikā cilvēkam nav nekādu spilgtu emocionālu pārdzīvojumu ( gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē), tad arī nākamais gads varētu paiet bez lieliem pārdzīvojumiem, bet kā jau iepriekš minēju, viss ir katra paša rokās. Tā kā enerģija turpina kristies, tad cilvēks šajā laikā ir daudz emocionālāks un jūtīgāks pret izteiktajām piezīmēm un kritiku. Apzinoties šo faktoru varbūt būsim iecietīgāki pret šiem cilvēkiem, kuriem rit sava gada vienpadsmitais mēnesis, jo tāds ir katram no mums un katru gadu. Kā teikt: „Ko sēsim, to pļausim.”

12.mēnesis – Pāreja uz jaunu ciklu.

Divpadsmitais mēnesis pēc savas dzimšanas dienas, jeb mēnesis pirms dzimšanas dienas ir pats smagākais, jo visas gada enerģijas rezerves ir iztukšotas. Cilvēks jūtas noguris, viņam neko tā īsti negribas. Vislabāk šajā laikā būtu pašam sevi pasaudzēt un atpūsties, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Ņemot vērā, ka cilvēks jūt spēka izsīkumu sevī, viņš ir psiholoģiski vieglāk ievainojums. Šajā laikā cilvēks var asāk reaģēt uz apkārt notiekošo, tādejādi kļūt neiecietīgāks pret citiem, veltīt pa kādai skarbākai piezīmei un atklāti paust savu neapmierinātību.

Tā īsumā var raksturot katra cilvēka personīgo gada ritma cikliskumu. Protams, jāņem vērā arī dabiskais gada jeb kalendārais cikls, kas valda kosmosā. Tā piemēram, ja cilvēkam personiskais 12. mēnesis sakritīs ar maiju kalendārajā gadā, tad viņam šo sava cikla pēdējo mēnesi būs vieglāk pārdzīvot un viņš sevī šo diskomfortu tik spēcīgi neizjutīs, jo pati daba viņu iedvesmo uz visu paraudzīties no pozitīvās puses. Bet ja personīga cikla 12. mēnesis iekritīs kalendārā gada novembrī vai decembrī, cilvēks ļoti spēcīgi sevī izjutīs enerģijas izsīkumu.

Palūkojoties no šāda skatu punkta uz enerģijas sadalījumu pa mēnešiem varam izprast kāpēc cilvēks uzvedas tieši tā . Tagad varam arī padomāt kāpēc iepriekš plānotais atvaļinājuma laiks var tikt izmantots savādāk, nekā sakumā bija iecerēts. Ja atvaļinājumu plānojam, kad mums ir sava cikla 3. mēnesis, tad mūsos ir vēlme sevi sakārtot, atpūsties un vairāk uzmanības pievērst pašiem sev. Bet kad pienāk atvaļinājums, izrādās, ka ir iesācies sava cikla 9. mēnesis un nu jau mums gribas veikt lielo inventerizāciju savā dzīvē un lietās. Tā nu viss atvaļinājums var paiet veicot lielākus un mazākus darbus, kuriem ar atpūtu un sevis sakārtošanu ir mazs sakars. Būtībā jau viss ir ļoti vienkārši. Pati daba mums pasaka priekšā, kā būtu pareizi veidot savu dzīvi un plānot savu laiku, tikai mums ir jāiemācās lasīt šo lielo Dabas grāmatu.

←Atgriezties