Numeroloģiskā izziņa.

←Atgriezties

Autore: Inguna Balgalve

Arī pats cilvēks pasauli uztver trīs daļās: Es pats, Es un mani tuvākie cilvēki, Es un sabiedrība, vai arī es, Es un Daba, Es un Visums. Cilvēka dzīves struktūra ir uzbūvēta tā, ka cilvēks var dzīvē virzīties tālāk, ja ir izprasts katrs no līmeņiem un iemācītas tās lietas, kas katrā līmenī ir jāapgūst. Tas ir tāpat kā skolā no sākuma – sākumskola, pēc tam pamatskola un visbeidzot vidusskola. Tālāk izglītoties vai nē, tas jau ir katra paša ziņā. Tāpat arī ir dzīvē, kur vispirms cilvēkam ir jāiemācās saprast to, ka viņš ir tāds kā viņš ir un pārējie ir tādi, kā viņi ir. Katrs cilvēks ir ar savu DNS kodu, tāpat katrs cilvēks ir ar savu uzvedības un motivācijas kodu, ko viņš saņem piedzimstot. Šī informācija ir ierakstīta viņa dzimšanas datuma, mēneša un gada ciparos. Jums gribas oponēt un teikt, ka zināt cilvēkus, kuri dzimuši vienā dienā, vai ir dvīņi, bet viņu dzīves ir atšķirīgas. Ja mēs cilvēkus sauktu pēc viņu dzimšanas datu cipariem un vietas nosaukumus, kurā cilvēks dzīvo arī apzīmētu ar cipariem, tad daudzu cilvēku dzīves būtu līdzīgas. Bet, kamēr mēs bez dzimšanas datiem cilvēkam piešķiram vēl papildus kodu, ko saucam par vārdu, Uzvārdu, tikmēr šo cilvēku dzīves stāsti atšķirsies. Tagad paskaidrošu no kā sastāv viena cilvēka kods:

Dzimšanas dienas datums – Rakstura īpašības, kādas mūsos redz apkārtējie cilvēks, bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs tādi esam. Mēs tikai tā uzvedamies.

Dzimšanas dienas mēnesis – Uzvedības motivācija. Sajūtu stāvoklis, kas ļauj mums justies novērtētiem un vajadzīgiem.

Dzimšanas dienas gads – Cilvēkus, kurus mēs izvēlamies par draugiem, pamatojoties uz to, ka viņu dzīves vērtību kritēriji sakrīt ar mūsu vērtību kritērijiem. Cipari, kas veido gada skaitli parāda tās rakstura īpašības, kādas mēs gribam redzēt sev apkārt esošajos cilvēkos. Draugus mēs varam izvēlēties, bet radi ir radi, tāpēc ne vienmēr ar radiniekiem izveidojas labas attiecības. Tas ir ļoti labi novērojams skolas laikā.

Cilvēka vārds – tam cilvēka dzīvē ir divas nozīmes. Pirmā – tas kā pats cilvēks sadzīvo un jūtas ar šo doto vārdu (tas ir atkarīgs no tā vai cilvēka vārda cipari ir harmonijā vai disharmonijā ar viņa dzimšanas datiem). Otra nozīme – kā apkārtējā sabiedrība uztver un izturas pret šī vārda skaņas vibrācijām, tāpēc, ka sabiedrība nepazīst pašu cilvēku, bet tā uztver vārda skanējumu, kas tāpat kā jebkura cita skaņa izsauc cilvēkā sajūtas un emocijas. Tāpēc nereti var dzirdēt, ka par viena vārda īpašniekiem saka, ka visi viņi ir gandrīz līdzīgi pēc rakstura vai uzvedības. Tomēr tas ir tikai virspusējs spriedums.

Cilvēka uzvārds – piešķir cilvēkam pārmantoto dzimtas enerģiju, kura ir veidota un kopta no paaudzes uz paaudzi. Parasti cilvēkam lielākā mērā piemīt šīs dzimtas spēcīgākās pozitīvās un arī negatīvās īpašības.

←Atgriezties