Numeroloģija un profesija.

←Atgriezties

Tulkojums no krievu valodas

Galveno mūsu dzīves daļu sastāda darbs. Tajā mēs realizējam savu personību, attīstām savu fizisko un garīgo potenciālu. Lai darbs nestu apmierinājumu, nevis kaitinātu ar savu nepieciešamību un rutīnu, jāizdara pareizā izvēle un jāstrādā ar iedvesmu.

Bieži vien par lielu kļūdu izvēršas iestāšanās mācību iestādē nevis aiz intereses par doto profesiju, bet pēc vecāku uzstājības, sekojot modei vai draugu un paziņu padomam. Tāpēc labāk vērsties pēc padoma pie astrologiem vai numerologiem.

Katra personība ir pakļauta vairāku galveno skaitļu ietekmei: Dzīves Ceļa, Likteņa, Dvēseles un Brieduma skaitļiem. Viens variants profesijas izvēlei ir, kad pietiek aplūkot tikai Dzīves Ceļa skaitļa ietekmi, kuru aprēķina no dzimšanas datiem.

Dzīves Ceļa skaitlis – parāda jūsu iemiesojumu un to, kas jums ir dzīvē jādara. Tas parāda jūsu dabu un spējas, ar kurām šai pasaulē sevi varēsiet realizēt. Saskaitiet dzimšanas mēneša, dienas un gada skaitļus. Reducēt to līdz viencipara skaitlim.

Piemēram: 27 janvāris 1989. gadā:
2+7+0+1+1+9+8+9 = 37=3+7=10=1+0=1

Aplūkosim cilvēka lietišķās īpašības pēc Dzīves Ceļa skaitļa:

Skaitlis 1. Jebkurā darbā parāda savu individualitāti. Pirmatklājējs un eksperimentētājs. Dinamisks, piemīt lietišķs ķēriens, prot novērtēt laiku. Precīzi domā un rīkojas. Patstāvīgs savos vērtējumos un tos nemaina. Spējīgs aizrauties ar kādu lietu un aizraut līdz arī citus. Uzticīgs savai lietai ar visu dvēseli, atbalsta savus līdzstrādniekus. Viņam svarīgi just savu nozīmīgumu, viņš tiecas pēc panākumiem un atzinības. Viņam ir piemērots aktīvs, kustīgs, dažāda veida darbs, kur redzams rezultāts, var parādīt izlēmību, atbildību, iedzīvināt jaunas idejas, jaunu pieeju. Darbs sabiedrisks, ar komandējumiem, braucieniem, sociāls un garīgs, jurisprudence, jebkurš darbs, kas saistīts ar ideju.
Nav piemērots vienmuļš un garlaicīgs darbs, kur nav iespējams pieņemt patstāvīgus lēmumus, eksperimentēt, kā arī darbs ar cilvēkiem, par kuriem jārūpējas un jābūt pacietīgam.

Skaitlis 2. Pret darbu attiecas nopietni un pārdomāti, tam atdodot sevi visu. Komandas spēlētājs. Strādā lēni, bet ar atbildības sajūtu. Visu dara mierīgi un plānveidīgi, iedziļinoties visās niansēs. Piemīt vērīgums, intuīcija, redz daudzus sīkumus un detaļas, ko citi nepamana. Viņš ir drošs, nekad nepievils. Viņa spējas vislabāk izpaužas darbā ar cilvēkiem.
Labi strādā ar reālām lietām, kur var redzēt sava darba rezultātus, viņam patīk gatavot ilgstoši izmantojamas un labas kvalitātes lietas. Piemērots darbs arī sociālajā un apkalpojošā sfērā, kur ir saskarsme ar cilvēkiem.
Nav piemērots darbs, kur vajadzīgs ātrums, zibenīga reakcija; Kur darba apstākļi nemitīgi mainās; kur cietsirdīgi jāizturas pret cilvēkiem; kur vajadzīgi pirmatklājēji un eksperimentētāji; administratīvais darbs.

Skaitlis 3. Izceļas ar lietišķu iztēli, daudzpusīgām interesēm, enerģiskumu, intelektualitāti, optimismu. Spējīgs ģenerēt milzum daudz konstruktīvu ideju. Piemīt liels entuziasms un iedzimtas spējas gūt panākumus, tai skaitā arī finanšu jomā.
Viņam patīk intelektuāls, interesants darbs, kuru iespējams izpildīt īsā laikā, vislabāk, ja tas katru reizi satur kaut ko jaunu. Piemērota jebkura darbošanās, kas prasa izgudrošanas spējas, slodzi prātam, menedžmentu, braucienus, darbu ar datoru, darbu masu saziņas līdzekļos, kā arī ātri finanšu apriti.
Nav piemērots monotons darbs, tāds darbs, kas atkārtojas, kā arī uzliek atbildību par citiem.

Skaitlis 4. Viņam piemīt nopietnība, pacietība, apzinība. Dod priekšroku stabilai un drošai darbībai. Uzņemas morālo un materiālo atbildību. Atbalsta un aizsargā citus. Tiecas pēc kārtības un plānveidības. Pievērš uzmanību vissīkākajām detaļām. Jaunus projektus un lietas uzsāk tikai pēc rūpīgas sagatavošanās.
Piemērota materiālu ražošana, rūpniecība, celtniecība, zemkopība, tirdzniecība, kā arī darbs, kas saistīts ar aizsardzību un kontroli.
Nav piemērots darbs, kur ātri jāpieņem lēmumi un bieži mainās darba apstākļi, īslaicīgs un emocionāli nestabils darbs. Viņam nepadodas īstermiņa, apšaubāmi, avantūristiski pasākumi; labāk padodas ilgtermiņa projekti.

Skaitlis 5. Labi sevi parāda darbā, kur nepieciešamas organizatoriskas spējas un prasme apieties ar cilvēkiem. Respektē likumus un iedibināto kārtību. Priekšroku dod darbam, kas dažādojas, prasa ātri pieņemt lēmumus, dod iespēju sekot kopējai uzņēmuma darba gaitai. Viņam vajadzīga kustība un brīva dienas kārtība.
Piemērots darbs, kur var parādīt sevi un savas organizatora spējas: administrators, rīkotājs, menedžeris, uzņēmējs, direktors, skolotājs, sabiedrisks darbinieks utt. Nebaidās mainīt darbības sfēru.
Nav piemērots darbs lielā organizācijā, ja tai nav izaugsmes perspektīvas; Jāizvairās no visa, kur gala produkts ir vai nu netaustāms vai nerada viņā iedvesmu. Pastāvīgs un monotons darbs viņam ātri apnīk.

Skaitlis 6. Organizēts, elastīgs, gudrs un drošs darbinieks. Viņam galvenais – darba un kolektīva intereses. Liels darba rūķis. Labi sevi parāda darbā, kur vajadzīga rūpība, saskarsme ar cilvēkiem, citu problēmu izpratne. Viņu pievelk ērta un patīkama darba vieta. Dod priekšroku darbam kolektīvā.
Piemērota jebkura darbība, kas prasa konkrēta uzdevuma praktisku izpildi. Darbs, kas saistīts ar mācību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, medicīnu. Darbība, kur var parādīt rūpes par apkārtējiem, ienest cilvēku dzīvē harmoniju un skaistumu.
Nav piemērots darbs, kur vajadzīgi ātri, enerģiski mēri, administrēšana, cilvēku organizēšana, kā arī plaša mēroga darbība.

Skaitlis 7. Pašpārliecināts, iecietīgs, nosvērts, intuitīvs, piemīt neordinārs analītisks prāts. Nemitīgi tiecas pēc jaunām zināšanām. Veiksme finanšu jomā atnāk tikai ar pedantisku, profesionālu, individuālu darbu. Viņa sekmes un virzīšanās uz augšu atkarīga no prasmes koncentrēties, spējas analizēt un vērīguma.
Bez lielas piepūles var kļūt par speciālistu veselā rindā dažādu jomu. Piemērots jebkurš darbs, kas saistīts ar zināšanu izplatīšanu, zinātni, jurisprudenci, likumību, kontroli, finansēm: konsultants, diplomāts, menedžeris. Darbs, saistīts ar meistarību, skaistuma un harmonijas radīšanu: dizaineris, stilists, frizieris, mākslinieks u.c.
Nepieciešams izvairīties no darba lielā kolektīvā, no darba vētrainā tempā.

Skaitlis 8. Dinamisks un atbildīgs. Viņa veselais saprāts, drosme pieņemt lēmumus, stingrie principi vislabāk piemēroti lielu projektu un tālu mērķu realizēšanai. Piemīt spējas iedvesmot cilvēkus un tos apvienot kopīga darba izpildīšanai. Panākumus gūst tikai sadarbojoties un palīdzot citiem. Veiksme finansēs viņam piemīt vairāk nekā citiem.
Piemērots viss, kas saistīts ar atbildību, analīzi, sarežģītiem uzdevumiem, vadību, finansēm. Piemīt vadītāja talants visās darbības sfērās, īpaši biznesa sfērā un finanšu operācijās. Izprot materiālo pasauli, intuitīvi zina, kā iedzīvināt vienu vai otru finanšu projektu.
Cenšanās izmantot savas prioritātes naudas taisīšanā un stāvokļa paaugstināšanā, neņemot vērā garīgās vērtības, visādā ziņā var radīt zaudējumus; parasti tās ir lielas pārmaiņas dzīve: bankrots, naudas zaudēšana. Tomē viņš labāk kā citi mācēs iziet arī no šādām situācijām.

Skaitlis 9. Plašs apvārsnis, bagāta intuīcija, attīstīta radošā iztēle, skaistuma un harmonijas izjūta. Labāk saredz visu darbību kopumā, perspektīvā attīstībā, nekā sīkās detaļās. Viņa intereses ir patiesi vispusīgas, un viss viņam padodas. Dod priekšroku patstāvīgam darbam pēc paša iniciatīvas. Attieksmi pret darbu nosaka interese par to.
Viņam interesē jebkurš darbs, kur ir iespēja nodemonstrēt savas spējas, zināšanas, kur var ar zināšanām dalīties, izmantot tās apkārtējo labā. Darbs ar sabiedrību, komandējumi, braucieni, sociālais un garīgais darbs, jurisprudence, jebkurš darbs, kas saistīts ar ideju. Dod priekšroku darbam pēc brīva grafika.
Nav piemērots darbs, kas prasa rūpību un uzmanību detaļām, kas ir monotons un atkārtojas; kur jāpieturas pie stingriem noteikumiem; kur gala produkts – priekšmets, nevis ideja, kur netiek atbalstīta neatkarība.

←Atgriezties