Valde un biedri

Valde
Kopš 2020. gada 25. septembra valdes sastāvā:
Vineta Riekstiņa, Kitija Bite, Velga Ekure.

Biedri:
Inguna Balgalve
Aija Stabiņa
Daiga Svarena
Andris Kilēvics
Velga Ekure
Rudīte Šterna
Līga Elizabete Balode
Anita Bērziņa
Biruta Leitāne
Vineta Riekstiņa
Patrīcija Grāve
Vineta Kokenberga
Dace Akmentiņa
Ronalds Līcītis

Eva Gubareva

Kitija Bite

Iraida Atmata

↑Uz lapas augšu↑