Kontakti

Biedrība “Latvijas Numerologu biedrība”
Reģ. nr. 40008163077
SWEDBANK SWIFT: HABALV22
LV52HABA0551029077547

Kontaktpersona Aija Stabiņa tālr. +371 26866516

e-pasts: info@numerologubiedriba.lv

Kopš 2020. gada 25. septembra valdes sastāvā:
Vineta Riekstiņa, Velga Ekure, Kitija Bite.

Seko mums arī sociālos tīklos:
Facebook.com – https://www.facebook.com/LNBiedriba
Twitter.com – https://twitter.com/LNBiedriba