Vēlējumi un apcere saulstāvjos

2020. gads bija izvērties varbūt citādāks, nekā varējām iedomāties, bet, ar Dievpalīgu, neskatoties uz dažādajiem ierobežojošajiem faktoriem, dzīve turpinās! Un pie visa tā, ko esam paspējuši šogad sadarīt – noorganizēt vairākus tematiskus numeroloģijas seminārus, ko vadīja mūsu numerologi – praktiķi, rudenī ievēlēt jauno valdi, visnozīmīgākais 2020. gada notikums ir Latvijas Numerologu biedrības 10 gadu jubilejas svinības “Laika rata pieturā Evertos 2020”! Par to mums pašiem ir patiess gandarījums un labi padarīta darba sajūta.  No daudziem, kas apmeklēja mūsu telti, esam dzirdējuši labas atsauksmes par piedāvāto saturu, kas mudina nākamgad atkal piedalīties ar interesantām un noderīgām tēmām numeroloģijā.

Jau atkal ir maģiskais ziemas saulstāvju laiks! Šogad tas ir ļoti īpašs grandiozo kosmisko pārmaiņu dēļ, kas pietiekami plaši ir atspoguļots interneta vidē un presē. Lai arī fiziskajā plānā mums nākas saskarties ar dažādiem noteikumiem un ierobežojumiem, par ko prāts piespēlēja anekdoti, ko par to teiktu pesimists un optimists, – pesimists teiktu, ka sliktāk jau vairs nevar būt, bet optimists teiktu, ka var gan būt vēl sliktāk.

Labi vai slikti – tas vienmēr ir relatīvi, tādēļ, neskatoties ne uz ko, mēs turpinām darboties un meklēt jaunus ceļus un iespējas. Es teiktu, ka esam neglābjami optimisti. Patiesam sirds aicinājumam – atklāt arvien ko jaunu skaitļu pasaulē, kas palīdz dvēseles attīstībai – nav fizisku robežu, tās var uzbūvēt tikai prāts. Arī par to ir šī gada saulstāvju stāsts – par fiziskā ķermeņa, dvēseles un prāta pāreju daudz augstākās vibrācijās, smalkmateriālā plāna skolotāji to apzīmē ar 5D. Jāatzīst, ka mans prāts tā nozīmi vēl tikai cenšas izprast.

Numeroloģiski 2020. gads ir noritējis cipara “4” enerģijā, kas ir saistīta ar likumiem un kārtību, ar pamatiem (ar pamatiem saprotot veselību, dzīvesvietu, darbu, attiecības), ar robežu noteikšanu – gan būvēšanu, gan nojaukšanu, kā arī ar citām šim skaitlim piemītošajām kvalitātēm. 4 ir ne tikai fiziskās pasaules likumi, tie ir arī smalkmateriālā plāna, dievišķie likumi. Papētot to dziļāk, atklājas, ka tas ir saistīts ar ļoti dziļu transformāciju, ko var realizēt, vienīgi paaugstinot savas vibrācijas, tiecoties uz dievišķo gaismu un beznosacījuma mīlestību, kas ir it visa pamatā, – to nosaka skaitļu 8 un 7 enerģijas klātbūtne. 8 – tā ir transformācija, ko var īstenot tikai ar mīlestības enerģiju. 7 – tā it intuīcija, dievišķā klātbūtne.

Kāds būs jaunais divtūkstoš divdesmit pirmais (2021.)? Protams, ka tas noritēs cipara “5” enerģijā, lai varētu īstenoties cipara “4” saradītās izmaiņas, kas ieviesīs visdažādākās pārmaiņas visās sfērās, un tikai tad varēs rasties kaut kas jaunā kvalitātē. Lai pārmaiņas varētu pieņemt, mums katram sevī tās nāksies veikt pirmām kārtām, uz ko norāda cipars 5 arī gada matricas kodolā. Pārmaiņas ir realizējamas vienīgi ar patiesas mīlestības saiknes nodibināšanas palīdzību ar savu augstāko ES, ar savu vibrāciju nemitīgu paaugstināšanu. Būsim sirdsgudri un lūgsim palīgā mūsu sargeņģeļus un garīgos skolotājus smalkmateriālajā plānā, uzticēsimies! (Par to vēsta cipars 7 gada matricas centrā.)

Numeroloģiju var salīdzināt ar sava veida diagnostiku, – mēs nevaram izmainīt laika ritējumu, bet varam “pašpikot”, ar skaitļu palīdzību gūt ieskatu, kā rezonēt ar dzīvi, ar laiku. Tā ir kā laika prognoze – ja reiz metereologs prognozē lietu, tad tikai katra paša atbildība būs, vai viņš tam noticēs un paņems līdzi lietussargu. Jūs teiksiet – ne vienmēr prognozes piepildās – jā, jums taisnība, bet vai nekad neesat lietojuši teicienu – “jāpaņem līdzi lietussargu, lai nebūtu lietus”? Ja cilvēks ir atbilstoši sagatavojies, tad var par to vairs nedomāt, justies brīvs un tērēt savu enerģiju kam citam, daudz vērtīgākam.

Šajos saulstāvjos es savā un Biedrības valdes kolēģu vārdā novēlu ikkatram drosmi paļauties, uzticēties sev, savai sirdsbalsij. Drosme ir vajadzīga ne tikai, lai ietu un darītu, tā ir vajadzīga arī, lai apstātos, ieklausītos un sadzirdētu, sajustu. Ir ļoti cilvēcīgi gribēt zināt par savu dzīves ceļu un uzdevumu visu – skaidri un gaiši – pa punktiem, vai iet tur, vai darīt to, bet tā tas dzīvē nav paredzēts, nāksies vien izvēlēties virzienu un sākt iet pašam, balstoties uz savām sajūtām. Uzsākt iet – arī tam ir vajadzīga drosme, sirds degsme.

Drosmei pretējā pusē stāv bailes. Bailes paralizē jebkāda veida izaugsmi.

Novēlam ikvienam Saulstāvju ugunskurā vai sveces liesmā sadedzināt visas bailes, kas aizēno drosmi! Un Jaunā gada slieksnim kāpt pāri ar mīlestību, apņēmību un drosmi – sadzirdēt, sajust un sākt darīt, realizēt savas dvēseles uzdevumus!

Ar mīlestību,

Vineta Riekstiņa & Latvijas Numerologu biedrības valde

– 2020. gada saulstāvjos –