Jaunākie semināri


_________________________________________________________________________________________

LNBiedrība periodiski piedāvā dažādas meistarklases, kur ikvienam biedram ir iespēja papildus apgūt dažādas tēmas.

Tematiskās tikšanās ar numerologiem

Aicināts ikviens interesents!

No 2010. gada apskatītās tēmas ir bijušas:

– Prognozējošā numeroloģija. Četri dzīves periodi

– Dzimšanas dienas datumā iekodētie veselības riski un to cēloņi

– Sava individuālā gada aprēķināšana

– 2012. gads – numeroloģiskajā skatījumā

– Skaitļu sakralitāte Latviešu tradīcijās. Vieslektore Janīna Kursīte

– Seminārs par Jaunā laikmeta bērniem

– Tukšās rūtis matricā un ko ar to darīt?

– Praktiskā nodarbība konsultēšanā numerologiem

– Numeroloģija un profesijas atbilstība dzīvē

– Labākie datumi 2019. Gadā

– Trejdeviņi princips dzimšanas datu matricā

– Personīgā gada enerģētika un gada sadalījums ciklos

– Liktenī ierakstītie riski un kā ar to sadzīvot

– Karma dzimšanas datos

– Vārda informācija

– Saderība. Taronumeroloģija

– Dzimšanas datumu un apziņas līmeņu likumsakarības

– Dzīvju matrica

– Grafiki numeroloģijā

–Labākie datumi 2020. gadā

– Īstenais dzimtas arods

– Vārds

–Dzimtas saikne Pitagora matricā

-Draugs vau drauds

-Personības cipars un saderība

–Psiholoģiskie zemūdens akmeņi Pitagora matricā

-Kādu ceļu izvēlamies

-Formula Pitagora matricai no 36 un no 72 gadiem

-Jaunā laikmeta informatīvi enerģētiskais fons (pirms un pēc 2000. gada)

-Labākie datumi 2021. gadā

Ko par tevi stāsta tavs vārds

Cipari un smalkmateriālā pasaule

Čeri nozīmīgākie periodi cilvēka dzīvē

Kā praktiski pielietot numeroloģiju

Kopīgais un atšķirīgais pirms un pēc 2000. gada dzimušajiem

Ko pēc dzimšanas datuma var pateikt par cilvēka veselību

Kā notiek garīgā pamošanās un kas mainās cilvēka dzīvē pēc tās

-Labākie datumi 2022. gadā

V. Ekures grāmatas “Cilvēka vārds un numeroloģija” prezentācija

Dzimšanas mēnesis un veselība

Kādam stresam ir pakļauts cilvēks, kurš dzimis konkrētā datumā

Saderības raksturojums pēc personālā cipara

Seksualitātes un garīguma balanss pāra attiecībās

Dzimtas svētība vai sods numeroloģijā, Pitagora matricā

Cilvēka individuālais apziņas septiņu gadu attīstības cikls

Sarunas un diskusijas par tēmu “Garīgums ikdienas dzīvē, attiecībās un materiālistiski domājošajā sabiedrībā”

Cilvēka dzimšanas datums – pirmais uzvedības modeļa indikators

Ko par tevi un tavu dzimtu stāsta dzimšanas mēnesis

Vai un kā mēs saderam kopā. Ģimenē. Darbā. Biznesā

Emocionālās enerģētiskās piesaistes savstarpējās attiecībās

Dzīves augstākais sasniegums vai tomēr zemapziņas bloks

Enerģētiskais fons savstarpējās attiecībās – neitrāls, draudzīgs vai spriedzi saturošs?

Cilvēka individuālais visuma kods

Cilvēka individuālais gads un diena numeroloģijā

Dzimšanas priekšraksts, nolūks

Personas cipars. Tā spēks un ēnas puses

Dvēseles vecums un uzdevums

Desmitgades, to nozīme.

Cipari. Tavas asociācijas par tiem un pielietojamība

u.c.