Piektā virsotne un pārbaudījums

Autore Velga Ekure

Numeroloģiskajā prognozēšanā ir tādi rādītāji kā Virsotnes un Pārbaudījumi, cilvēka dzīvi iedalot četros posmos – bērnība un jaunība; izaugsmes; brieduma un mūža nogale jeb vecuma posms.

Pēdējos divos gadsimtos manāmi pieaudzis cilvēka mūža garums, var pat teikt – gandrīz dubultojies. Turklāt, pieaugušas iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Analizējot ievērojamu cilvēku dzīves, var konstatēt, ka kādu laiku jau ir piecu Virsotņu, Pārbaudījumi posmi dzīvē.

Aprēķins un skaidrojums:

1.Virsontne ir dzimšanas datuma („es”) un mēneša (ģimene, dzimta) summas reducētais viencipara skaitlis vai meistarskaitlis. Kā personas „es” izprot, pieņem vai nepieņem ģimenes, dzimtas uzdevumus, tradīcijas, kā tās var veicināt „es” attīstību.

2. Virsotne = dzimšanas datuma un gada (attiecīgā laikmeta sabiedrība) summas attiecīgi reducētais skaitlis. „Es” un sabiedrība, kā iederēties plašākā lokā, kādas ir iespējas un kā tās izmantot.

3.Virsotne = 1.Virsotne + 2. Virsotne. „Es” + dzimta + sabiedrība sintēze. Iepriekšējos gadsimtos šajā posmā lielākajai daļai dzīve arī beidzās.

4.Virsotne – dzimšanas mēneša un gada summas reducētais skaitlis. Attīstība turpinās jaunā kvalitātē, līmenī.

5. Virsotne = 3. Virsotne + 4. Virsotne. Cilvēka pieredzes, vieduma iespējas.

Līdzīga secība dzīves posmu pārbaudījumu aprēķinam.

1. Pārbaudījuma cipars veidojas, kad no dzimšanas datuma atņem dzimšanas mēneša skaitli.

2. Pārbaudījums = no dzimšanas datuma atņemot dzimšanas gadu.

3. Pārbaudījums = 1. Pārbaudījums – 2. Pārbaudījums.

4. Pārbaudījums = dzimšanas mēnesis – dzimšanas gads.

5. Pārbaudījums = 3. Pārbaudījums – 4. Pārbaudījums.

Piemēri

Rainis

11/24611/28
29770
32415059

32 gados arestēts, inkriminēta pretvalstiska darbība. No 1906. gada (41 gads) atrodas emigrācijā, kur radās viņa lielākās lugas, kuras teātri uzved vēl tagad. Latvijā atgriežas 1920.gadā (55 gados) kā tautas mīlēts dzejnieks, viņu ievēl trijās Saeimās, vada Nacionālo teātri, pilda izglītības ministra pienākumus. Pēdējā dzīves posmā saņem arī trīszvaigžņu ordeni un nomirst 64 gadu vecumā.

Prezidents Andris Bērziņš

41538
28660
0032415059

Pirmajā posmā armija, pirmā studijas, darbs, kurā dzīves otrajā posmā pakāpjas līdz direktora amatam. Trešais posms ar 5.virsotni – neprognozējamas pārmaiņas, intereses un iespējas iekļauties sabiedriskos procesos, nebaidīties eksperimentēt, mācīties – A.Bērziņa gadījumā – otrās studijas, LPSRS ministra vietnieka amats, Augstākā Padome un Latvijas neatkarības balsošanu. Ceturtais posms –  optimisms par dzīves dažādām iespējām. Pēdējā virsotne – atgriešanās politikā, lai 66 gados tiktu ievēlēts par prezidentu, saņemtu vairākus ordeņus un baudītu miljonāra augļus.

Raimonds Pauls

422/4811/21
22000
0031404958

Ir dzirdēts par Raimonda Paula lielajām darba spējām, gan pašam radīt, gan citus iedvesmot. Bet kā izceļas pēdējā virsotne? Ja trešajā virsotnē vadīja Latvijas Radio orķestri, bija mūzikas raidījumu redaktors, bet ceturtajā iesaistījās politikā, pabija vairākās partijās, bija kultūras ministrs, tad pēdējā piektajā virsotnē viņš izvēlas darīt to, kas pašam patīk, to, kas viņš ir – līderis savā jomā. Un attiecīgi saņem gan Trīszvaigžņu ordeņus un Atzinības krustu, gan Japānas Uzlecošās saules ordeni.