Ciparu atslēgas vārdi

←Atgriezties

Autore: Inguna Balgalve

1. Mērķtiecība, prasme: organizēt, vadīt, dot rīkojumus, darboties, aktivizēt.
2. Sabiedriskās aktivitātes, prasme: komunicēt, veidot partnerattiecības, uzdot jautājumus. Prot uz lietām raudzīties no dažādiem skatu punktiem, atvērti diskusijām.
3. Harmonija (līdzsvars starp domām, vārdiem, darbiem), mierīgums, līdzsvarotība. Prasme atrast kompromisu, pieņemt situācijas, kādas tās ir un veidot sakārtotu vidi sevī, ap sevi un sabiedrībā.
4. Stabilitāte, prasme: strādāt, ievērot likumus, kārtot dokumentus un rūpēties par veselību. Prasme radīt stabilu pamatu savai dzīvei.
5. Jaunrade, prasme: dot un ņemt, pilnveidot, radoši izpausties. Labi saprot bērnus un radošo profesiju cilvēkus. Spēj viegli iemīlēties.
6. Ģimeniskums, prasme veidot ģimenisku vidi: ģimenē, darbā, ar draugiem. Prot rūpēties par citiem un saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem.
7. Zināšanas, garīgā alķīmija, cilvēka saprāta transformācija caur intelektuālo izglītošanos. Redzesloka paplašināšana izmantojot literatūru, ceļošanu, meditācijas un citu cilvēku gūto pieredzi.
8. Azartiskums (visu vai neko), mijiedarbība starp materiālo un garīgo pasauli, „Ko sēsi, to pļausi!” algas diena, Karmas likuma darbības ietekme. Dzīves viļņošanās pēc paisuma un bēguma principa.
9. Izvērtēšana, tiek veikta inventarizācija. Viss tiek izvērtēts pēc lietderības principa atbrīvojoties no visa, ko uzskata par fiziski un morāli novecojušu. Prasme izdarīt secinājumus.

←Atgriezties