Dzimšanas mēneša raksturojums.

←Atgriezties

Autore: Inguna Balgalve

Mēnesis, kurā esam dzimuši norāda uz to, pēc kādas sabiedrības mēs paši tiecamies, un, kas ir tas, ko meklējam apkārtējā vidē.

Janvārī dzimušie
Šajā mēnesī dzimušajiem ir svarīgi, lai viņiem būtu konkrēts mērķis, uz kuru iet. Bieži starp viņiem ir asu emociju cienītāji. Viņi tiecas pēc tādas sabiedrības, kura spēj ģenerēt jaunas progresīvas idejas. Šajā periodā dzimst avangardisti, reformatori, celmlauži, jaunu ideju ģenerētāji.
Janvārī dzimušie Mežāži vairāk meklē tādus cilvēkus, kuri spēj neatlaidīgi iet uz savu mērķi. Tāpēc viņi bieži ir redzami apgrozāmies direktoru, vadītāju un sabiedrībā pazīstamu cilvēku aprindās.
Janvārī dzimušie Ūdensvīri ir jaunu ideju ģeneratori. Tāpēc viņi tiecas pēc tādas sabiedrības, kura uzdrošinās izvirzīt sabiedrībā jaunas un ne vienmēr populāras idejas. Tomēr tas liek sabiedrībai par to aizdomāties.

Februārī dzimušie
Šajā mēnesī dzimušie vairāk tiecas pēc informācijas apmaiņas. Pēc dabas būdami visai emocionāli, viņi ļoti spontāni reaģē uz saņemto informāciju. Tāpēc viņiem tuvāka ir tā vide, kur tiek apkopotas un sintizētas dažāda veida ziņas un jaunumi. Šī tipa cilvēkus var sastapt televīzijā, radio, žurnālistu aprindās un masu pasākumos.
Februārī dzimušie Ūdensvīri vāc un apkopo informāciju no dažādiem avotiem, lai vēlāk to pārskata veidā nodotu citiem, izmantojot sabiedrībā esošos saziņas līdzekļus. Viņi tiecas pēc sabiedrības, kurā var gūt priekš sevis jaunas atziņas.
Februārī dzimušās Zivis savukārt meklēs sabiedrību, kurā var gūt jaunus iespaidus un emocijas. Šiem cilvēkiem pa laikam ir nepieciešama zināma adrenalīna deva. Viņiem patīk lietas izzināt līdz pašiem dziļumiem.

Martā dzimušie
Šajā laika periodā dzimušajiem svarīgi būt ar sevi apmierinātiem. Viņi meklēs tādu vidi, kura ļauj viņiem sevi harmonizēt, gan psiholoģiski, gan emocionāli, gan arī fiziski. No tā kā jūtas šajā laikā dzimušie, ir atkarīga viņu reakcija uz apkārt notiekošajiem procesiem. Viņiem tuvāks ir tās jomas, kas saistītas ar daili, mūziku un mākslu.
Martā dzimušās Zivis ir psiholoģiski jūtīgas. Tāpēc viņām ir svarīgi , lai vide, kurā tās uzturas ir draudzīga un sabiedriska. Rupjība, banāli joki un agresija martā dzimušajos cilvēkos izraisa disharmoniju un vēlmi norobežoties.
Martā dzimušie Auni var būt spontāni savā rīcībā un izteikumos. Tomēr ja apkārtējie pierāda , ka notiekošais ir kopējās interesēs, tad šie cilvēki spēj atteikties no pārsteidzīgi izdarītajiem secinājumiem un veiksmīgi sadarboties ar pārējiem.

Aprīlī dzimušie
Stabilitātes un drošības sajūta ir galvenais noteicošais faktors šajā laikā dzimušajiem cilvēkiem. Viņi daudz strādā, lai nodrošinātu stabilu pamatu sev zem kājām. Arī veselība ir viens no stabilitātes stūrakmeņiem, tāpēc tās nostiprināšanai tiek veltīta pienācīga uzmanība. Šie cilvēki pēc dabas ir aktīvi, rosīgi un pašpārliecināti, viņi zina ko grib. Tāpēc meklē tādu cilvēku sabiedrību, kura var palīdzēt viņiem īstenot viņu mērķus un iegūt stabilas pozīcijas.
Aprīlī dzimušie Auni ir spītīgi un neatlaidīgi ceļā uz savu mērķi. Viņi savās izpausmēs ir ļoti enerģiski, kas no malas var izskatīties kā agresīva uzvedība. Tā kā pārsvarā tie ir rīcības cilvēki, tad viņiem var rasties grūtības saskarsmē ar tiem , kuri uz dzīvi raugās filozofiskāk.
Aprīlī dzimušie Vērši priekšroku dod tādiem apstākļiem un videi, kas ļauj viņiem justies stabili, droši un komfortabli. Tas tad arī ir viņu mērķis, kuram tiek tērēta sava enerģija un prāts. Viņus kaitina haoss, nenoteiktība, rupjība un viss, kas iziet ārpus noteiktajām uzvedības normām.

Maijā dzimušie

Šajā mēnesī dzimušie ir radošā gara pārstāvji. Viņiem patīk vide, kurā var brīvi un radoši izpausties. Daile, mūzika, māksla un harmonija dzīvē ir viņu ideālā pasaule. Draudzīgi, atsaucīgi un daudzu jaunu ideju pārņemti, tādi ir šie cilvēki. Tāpēc viņiem ir svarīgi, lai ap viņiem būtu tādi paši cilvēki, jo pārāk piezemētie un skeptiķi nomāc viņu iniciatīvu, rada viņos diskomforta sajūtu un mazvērtības kompleksus.
Maijā dzimušie Vērši mērķtiecīgi un neatlaidīgi darbojas. lai ap viņiem valdītu sakopta un harmoniska vide. Arī viņiem pašiem ir svarīgi justies harmoniskiem. Dzīvei ritot mainās arī Vēršu prioritātes, tāpēc viņi ik pa laikam nomaina vienu dzīves sfēru, kurā aktīvi darboties, pret citu.
Maijā dzimušie Dvīņi ar neviltotu prieku un interesi uzņem visu jauno, tas paver jaunas iespējas viņu pašizpausmei un pašrealizācijai. Ir grūti paredzēt viņu rīcību, jo jaunu ideju un iespēju pārņemti, viņi var piemirst iepriekš solīto. Viņu dzīves moto ir :”Zem guloša akmens ūdens netek!”

Jūnijā dzimušie
Šiem cilvēkiem svarīgas ir draudzīgas partnerattiecības, gan darbā, gan mājās, gan arī ar draugiem. Viņi rūpējas, lai šo partnerattiecību pamatā būtu uz ģimeniskiem principiem balstītas attiecības. Jūnijā dzimušie uzskata, ka kopīgi sadarbojoties var sasniegt labākus rezultātus, jo ir ar ko dalīties veiksmēs un neveiksmēs. Viņiem ir svarīgi, lai pārējie viņus pareizi saprastu.
Jūnijā dzimušie Dvīņi ir draudzīgi un komunikabli. Viņiem patīk apspriest dzīves un sabiedrības aktualitātes. Tomēr būtu jāuzmanās, lai informācijas apmaiņa nekļūtu par prastu tenkošanu, jo tā var nonākt visai nepatīkamās situācijās.
Jūnijā dzimušie Vēžiem pirmajā vietā ir ģimene un tiek darīts viss, lai tai nekā netrūktu. Tāpat viņiem patīk justies atbildīgiem par pārējiem ģimenes locekļiem un ieņemt zināmu noteicēja lomu tajā.

Jūlijā dzimušie
Šajā mēnesī dzimušie ir ar filozofisku pasaules uztveri. Viņiem svarīgi ir dzīves laikā paplašināt savu redzesloku, izzināt cēloņu seku likumsakarības. Viņiem patīk ik pa laikam pabūt vienatnē, lai nodotos apcerei par lietām, kuras citiem šķiet mazāk svarīgas. Labprāt kontaktējas ar cilvēkiem, kuri nodarbojas ar pētniecības darbiem, izstrādā jaunas hipotēzes dažādās dzīves svērās.
Jūlijā dzimušie Vēžiem ir nepieciešama sava vietiņa, savs stūrītis, kurā citi nejaucas iekšā un, kur viņi paši var mierīgi ļauties apcerei un sevis sakārtošanai. Ja šī viņu vajadzības tiek apmierināta, tad viņi ir sirsnīgi, iejūtīgi un noskaņoti uz sadarbību. Ja šos cilvēkus aizvaino, tad var nākties izbaudīt Vēža spīļu spēku.
Jūlijā dzimušām Lauvām svarīgs ir viņu ģimenes gods, par to viņi ir gatavi cīnīties ar saviem „zobiem un nagiem”. Viņi dedzīgi aizstāv savas idejas un ieceres. Savā būtībā ir draudzīgi, atsaucīgi un lepni, viņi grib, lai apkārtējie atzinīgi novērtētu viņu pūliņus.

Augustā dzimušie
Viņi cenšas panākt līdzsvaru starp garīgām un materiālām vērtībām, starp teoriju un praksi. Priekš apkārtējiem viņi šķiet neizprotama mistērija, jo te viņi var aizstāvēt vienas idejas , bet pēc mirkļa jau rosīties citā lauciņā. Šajā mēnesī dzimušo dzīvē veiksmes mijas ar neveiksmēm un tā tas noris nepārtraukti, bet no tā nevar izbēgt. Dažkārt var šķist, ka liktenis pret viņiem ir sazvērējies.
Augustā dzimušās Lauvas aktīvi piedalās dažādos sabiedriskos pasākumos, kur var parādīt savu spēku, prātu un šarmu. Viņiem patīk būt ievērotiem un novērtētiem. Šiem cilvēkiem piemīt liela izturība un darbaspējas savu mērķu sasniegšanai. Citos augstu vērtē gudrību un prasmi zināšanas pielietot praksē.
Augustā dzimušās Jaunavas uzskata, ka bez piepūles nav rezultātu. Viņu dzīves moto ir „Veselā miesā,  vesels gars”. Šiem cilvēkiem svarīgi ir visu noskaidrot un saskaņot līdz pat detaļām. Viņi rūpējas par savu veselību, jo uzskata, ka no tās ir atkarīga viņu materiālā labklājība. Dažkārt apkārtējiem Jaunavu aktīvā rosīšanās var būt neizprotama.

Septembrī dzimušie
Šajā mēnesī dzimušajiem cenšas visu pārbaudīt, novest līdz beigām un izdarīt secinājumus. Viņiem patīk ik pa laikam veikt inventerizāciju savā dzīvē , lai varētu atbrīvoties no vecām un aktualitāti zaudējušām lietām. Lielu uzmanību velta sīkumiem un detaļām , šī iemesla dēļ dažkārt var pazaudēt lietu kopskatu. Viņi rūpējas par savu veselību. Ar augstu pienākuma apziņu izturas pret darbu un uzticētajiem pienākumiem, bet jāuzmanās, lai tas nepārvērstos par darbaholismu.
Septembrī dzimušās Jaunavas savā dzīvē mīl kārtību un akurātumu. Šiem cilvēkiem nepatīk neprecizitāte un tie, kuri nezin, ko paši grib. Apkārtējie viņus pašus bieži uzskata par sīkumainiem pedantiem, kuriem patīk citus kritizēt un pamācīt. Viņiem ir ass prāts un augsta atbildības sajūta.
Septembrī dzimušie Svari mīl visu apsvērt un izvērtēt, lai lieki netērētu savu enerģiju lietām, kuras prasa lielus ieguldījumus (t. sk. materiālos, garīgos un fiziskos), bet nedod redzamus rezultātus. Savā būtībā ir pacietīgi un strādīgi.

Oktobrī dzimušie
Šajā laika periodā dzimst cilvēki, kuri jau jaunībā zina, ko dzīvē grib sasniegt. Viņi izceļas ar lielu pašaizliedzību un neatlaidību īstenojot savus mērķus un ieceres. Viņus nesaista vienmuļš un rutīnas darbs. Oktobrī dzimušie mēdz ik pa laikam atskatīties pagātnē, lai izanalizētu savas kļūdas un nepieļautu tās no jauna . Viņi no dabas ir labi cilvēku pazinēji, tāpēc visai prasmīgi izvēlas partnerus ar kuriem sadarboties. Ir labi psihologi un oratori.
Oktobrī dzimušie Svari ir mērķtiecīgi, radoši un aktīvi. Viņiem ir svarīgi ieņemt kādu konkrētu vietu (tas var būt gan mājās, darbā, sabiedrībā, starp draugiem) un būt par to noteicējiem. Ar savu aktīvo darbošanos un sasniegtajiem rezultātiem var iedvesmot citus. Viņi ir labi administratori un vadītāji.
Oktobrī dzimušiem Skorpioniem ir savi slepenie, sev vien zināmie mērķi, kurus viņi citiem neatklāj. Tas padara viņus noslēpumainus un tāpēc, vēl jo interesantākus, bet dažkārt šo īpašību dēļ viņi tiek pārprasti. Šie cilvēki ir sabiedriski un draudzīgi noskaņoti, bet ja kāds viņus aizvaino, tad var rēķināties, ka saņems kādu izsmalcinātu dzēlību.

Novembrī dzimušie
Cilvēks tiecas pēc dziļām patiesām jūtām, bet tai pašā laikā grib justies brīvs, neatkarīgs. Personīgā brīvība viņam ir dārgāka par visu, kaut arī ne mazāksvarīgas ir labas un stabilas partnerattiecības. Viņiem patīk noslēpumainība, slepenas lietas un sakari. Šajā mēnesī dzimušie ir apveltīti ar savdabīgu seksualitāti, kas var būt par ieganstu vairākiem mīlas sakariem. Viņi prot piekļūt cilvēku velmju pasaulei un dažkārt izvilkt dienasgaismā ne vienu vien no citu acīm cītīgi slēptu rakstura īpašību, šī iemesla dēļ viņi iemanto sev ienaidniekus.
Novembrī dzimušie Skorpioni ir grūti izprotamas personības, jo savu patieso dabu atklāj tikai ļoti tuviem cilvēkiem. Viņiem patīk viss, kas spēj viņos radīt jaunas un dziļas emocijas un pārdzīvojumus. Arī paši ar savu darbību viņi citiem var iemācīt iepazīt līdz šim nebijušu emocionālo pārdzīvojumu.
Novembrī dzimušiem Strēlniekiem piemīt interese par visu noslēpumaino, nezināmo un mistisko. Viņi labprāt ceļo un izzina pasauli, tās attīstības vēsturi un savos iespaidos dalās ar tiem, kuriem ir tādas pašas intereses. Šie cilvēki ir labsirdīgi un draudzīgi, viņiem nepatīk neizglītoti un rupji cilvēki.

Decembrī dzimušie
Šajā mēnesī dzimušie ir mērķtiecīgi, draudzīgi un uz sadarbību tendēti cilvēki. Viņiem tiecas rast harmoniju sevī un veidot draudzīgu un harmonisku vidi ap sevi. Pēc dabas ir draudzīgi, bet mēdz būt arī stingri un prasīgi. Viņi cenšas strikti nodalīt savu personisko dzīvi no sabiedriskās, ne jau tāpēc, ka tur būtu kas īpaši slēpjams, bet gan tāpēc, ka uzskata – dzīvē ir daudz dažādu interesantāku lietu, nekā prasta tenkošana par ikdienišķām lietām. Dažkārt šīs raksturīpašības dēļ viņus uzskata par iedomīgiem vai augstprātīgiem.
Decembrī dzimušos Strēlniekus var dēvēt par „mūžīgajiem studentiem”, jo viņi visu dzīvi nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādās jomās. Savas iegūtās zināšanas paši veiksmīgi pielieto savā ikdienā un ar tām palīdz arī saviem partneriem un pārējiem , kas lūdz padomu. Iegūtās zināšanas viņiem ļauj veiksmīgi novērtēt situācijas un cilvēkus, tāpēc no viņiem ir grūti ko noslēpt.
Decembrī dzimušie Mežāži ir labi cilvēku pazinēji. Tas ļauj viņiem saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem. Kaut arī viņi ir sabiedriski, tomēr vairāk patīk būt novērotājam nekā situācijas noteicējiem. Tas nenozīmē, ka viņi baidās no atbildības vai līdera lomas. Šiem cilvēkiem piemīt apbrīnojama izturība ceļā uz savu mērķi, dažkārt tā robežojas ar spītību un ietiepību.

←Atgriezties