Cilvēka dzīves uzdevums

Autore Inguna Balgalve

Cilvēki bieži vaicā, vai varu pateikt, kāda ir viņu misija jeb uzdevums šajā dzīvē. Literatūrā un interneta materiālos ir informācija par cipariem, ko dēvē par Likteņa ciparu vai Dzīves ceļa ciparu. Šī cipara skaidrojums ietver sevī arī dzīves uzdevuma būtību.

Lai aprēķinātu savu dzīves uzdevuma ciparu ir jāsaskaita savi dzimšanas dienas datu cipari līdz iegūstam vienu ciparu.

Piemēram: cilvēks dzimis 15.martā 1987.gadā (numeroloģijā datus aprēķiniem raksta noteiktā secībā, t.i. datums, mēnesis, gads), tad ciparu rinda ir šāda – 15031987. Pārveidojam ciparu rindu saskaitāmajos 1+5+0+3+1+9+8+7=34Þ3+4=7.

Tātad, cilvēka, kurš dzimis 1987.gada 15.martā, dzīves uzdevuma cipars ir 7.

Kāda nozīme ir dzīves uzdevuma ciparam?

Ir uzdevumi, kas dzīvē padodas vieglāk un ir uzdevumi, kas nāk ar piepūli un pacietību. Dzīves uzdevums ir izskaust sevī neiecietību un augstprātību attiecībās ar citiem cilvēkiem, kādā no dzīves jomām. Ja dzīves uzdevums nav izpildīts, pati dzīve rada dažādus šķēršļus, lai cilvēks atgriežas pie sava uzdevuma izpildīšanas. Ja gribam zināt, cik ilgi dzīvē būs dažādi pārbaudījumi, tad atbilde ir – tik ilgi, kamēr iemācīsimies bez dusmām un aizvainojuma dzīvot ar uzlikto uzdevumu. Jo ātrāk apgūsim dzīves mācību , jo ātrāk iestāsies harmoniska un sakārtota dzīve. Dzīvi nav iespējams piemānīt vai piekukuļot, tai ir tiešs kontakts ar mūsu sirdsapziņu.

Dzīves uzdevuma cipara skaidrojums.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (10, 19, 28, 37, 46) ir cipars – 1.

Cilvēkam ir jāmācās būt personībai ar savu viedokli un nostāju dzīvē. Ir jāuzņemas atbildība par saviem vārdiem un darbiem. Nav ieteicams pieslieties vairākumam ērtuma dēļ, jo to dzīve uztver kā izvairīšanos no atbildības. Ja pieslejas vairākumam, tāpēc, ka tā ir ērtāk, vai nejūtas par sevi pārliecināts, būs jāatbild gan par savu neizdarību, gan citu bezatbildību. Ir jāsaprot, ka katrs pats ir savas dzīves veidotājs, tāpēc katram pašam ir jāizvērtē, kas savā dzīvē ir svarīgāks un pa spēkam. Dzīves kvalitāte veidojas no paša izdarītās izvēles. Ja cilvēks nespēj pats izdarīt izvēli un būt savas dzīves noteicējs, tad viņš kļūst par marioneti citu cilvēku rokās. Šādā gadījumā ļoti reti, kad rezultāti dod gandarījumu un prieku. Arī šajā situācijā nav tiesību kādu vainot, vai uz kādu dusmoties, jo ļauties būt par marioneti citu rokās arī ir paša cilvēka izvēle. Katram ir jāsaprot, ka šai dzīvē nevienam nekas nav jāpierāda. Ir jāmācās dzīvot tā, lai katrs rīts, kad mostamies, tiek uztvers kā iespēja sava potenciāla realizēšanai.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Apzināties savas dotības, iespējas un resursus.
 • Noteikt prioritātes savā dzīvē.
 • Iemācīties pateikt „NĒ” un neizjust par to vainas apziņu.
 • Attīstīt un pilnveidot savu personību.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (11, 20, 29, 38, 47) ir cipars – 2.

Cilvēkam ir jāiemācās citus cilvēkus pieņemt tādus, kādi viņi ir, nešķirojot citus pēc to ādas krāsas, tautības, dzimuma vai sociālā statusa. Nav jāuzskata sevi par pārāku savas izglītības, amata, sociālā statusa vai ādas krāsas dēļ. Katram cilvēkam ir savs redzējums un izpratne par to, kas notiek dzīvē, tāpēc ir jāprot pieņemt to, ka citu viedoklis var atšķirties un tas nenozīmē, ka viņiem nav taisnība. Kā zināms, katram mums ir sava taisnība. Ja glāze ir piepildīta līdz pusei, tad viņa ir pustukša vai pa pusei pilna?

Jāatbrīvojas no pašapmāna, ka cita cilvēka raksturu var izmainīt bez viņa paša gribas vai piekrišanas. Katra cilvēka apkārtējo cilvēku uzvedība atspoguļo paša cilvēka iekšējo dabu. Ne jau velti ir sakāmvārds: „Pasaki kādi ir tavi draugi un es pateikšu, kāds esi tu pats!”

Jāiemācās uzņemties tik daudz pienākumus, lai pats ar visu var tikt galā. Var lūgt citiem palīdzību vai savstarpēji vienoties, ka otrs palīdzēs, bet ne pieprasīt vai izmantot citus savām vajadzībām, ja paši uzņemas pienākumus ar kuriem netiek galā. Tad nebūs iemesls dusmoties un pārmest citiem, ka tie nedara kā mums vajag.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jāizvairās būt augstprātīgam.
 • Dot padomus citiem tikai, tad, ja pašam ir sava pieredze šajos jautājumos.
 • Jādzīvo sava dzīve un jāļauj citiem dzīvot viņējā.
 • Jāatceras, ka arī citi ir cilvēki, nevis instrumenti mūsu dzīvē.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (12, 21, 30, 39, 48) ir cipars – 3.

Cilvēkam, kuram dzīves uzdevuma cipars ir 3, jāiemācās dzīvot tā, lai viņa domas sakristu gan ar vārdiem, gan darbiem. Jāizvairās uzsvērt, ka to ko darām, mēs darām citu labā. Tas izklausās pēc: „Gribējās kā labāk, bet sanāca….” Kas vai kā katram mums ir labāk, to mēs varam zināt, bet kā var zināt to, kas otram ir labāk? Tāpēc pirms darām to, kas mūsuprāt otram ir labāk, vajag vispirms pavaicāt otra cilvēka viedokli šajā jautājumā. Tad izdosies izvairīties no pārpratumiem un vilšanās.

Jāvairās kritizēt citus cilvēkus, viņu gaumes vai uzvedības dēļ. Skaituma, ētikas un estētikas sajūta cilvēkiem ir ļoti atšķirīga. Kas vienam ir skaisti, tas citam – bezgaumības kalngals. Vieni ģērbjas, lai izpatiktu citiem, citi, lai justos ērti. Tai vietā lai vērtētu citus, ieteicams padomāt un parūpēties par to, lai paša dzīvē valda harmonija. Ir jāizveido sev tāda vide, lai var labi justies gan mājās, gan darbā, gan kopā ar saviem draugiem un radiem. Nedrīkst citus izmantot vai pakalpināt. Jāveido tāda sava dzīve, lai pašam prieks un mute smaida!

Ieteikumi dzīves uzdevumu izpildei.

 • Jāmācās priecāties par to, kas jau ir dots:
 • Ikdienas darbi jādara sevis, nevis citu dēļ.
 • Jāizzina un jāizprot sevi, lai vieglāk izvēlēties, kas pašam ir vajadzīgs un, kas nē.
 • Jāpieņem , ka arī citi var būt noguruši, noskumuši vai sliktā omā.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (13, 22, 31, 40) ir cipars – 4.

Cilvēkam ar dzīves uzdevuma ciparu 4 ir jāiemācās iegūt patstāvību un stabilitāti. Šim cilvēkam ir jābūt savai dzīves vietai, pastāvīgiem ienākumiem un brīvām pārvietošanās iespējām. Ja cerēs, ka kāds cits to radīs vai nodrošinās, tad nāksies saskarties ar pazemojumiem un sarežģītām situācijām. Tas nozīmē, ka cilvēkam vajag , lai viņam pieder kāds īpašums vai īpašuma daļa. Ja cilvēks dzīvo laulātā partnera īpašumā, tad viņam vajag tādus uzkrājumus, kas ļauj jebkurā brīdī rast iespēju pastāvīgi turpināt dzīvi, ja tāda vajadzība rastos.

Cipars 4 dzīves uzdevumā norāda arī uz to, ka cilvēkam ir jāizprot un jāievēro likumi (gan cilvēku izdotie likumi, gan dabas un Dieva likumi). Par to vēsta arī visiem zināmais teiciens: „Izturies pret citiem tā, kā tu gribētu, lai pret tevi izturas” vai „Dots devējam atdodas”. Tāpēc dzīvē var izrādīsies, ka vieglākais ceļš ne vienmēr ir arī labākais ceļš. Kamēr dzīve nav nodzīvota, tu nekad nevari zināt, ko tā sagatavojusi tev rītdien, tāpēc nekad nav tik slikti, ka nevarētu būt sliktāk un nav arī tik labi, ka nevarētu būt vēl labāk.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jāizvēlas profesija, kas ir tuva sirdij un patīkama, nevis, kur vairāk maksā.
 • Jāiemācās rūpēties par sevi un jāveido pašam sava labklājība.
 • Jāatceras, ka savu reputāciju sabojāt nav grūti, bet ar to nāksies dzīvot visu atlikušo dzīvi.
 • Pirms pieņem gala lēmumu, izvērtē, vai tas patiešām ir tas, ko tu gribi.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (14, 23, 32, 41) ir cipars – 5.

Tie, kuru dzīves uzdevuma cipars ir 5, cenšas būt akurāti un ievērot likumus un normas. Dažkārt viņi ir pārāk pareizi. Tāpēc dzīves uzdevums ir iemācīties būt vienkāršākam, dabiskākam. Cilvēks izvirza sev augstas prasības, ka viņa dzīvē visam jābūt kārtībā gan mājās, gan darbā. Jāatceras, ka bez pienākumiem dzīve ir arī citas vērtības, kas ir daudz svarīgākas – otrs cilvēks. Pienākumi un nepadarīti darbi bija pirms mēs piedzimām un paliks, kad mūsu vairs nebūs. Visi darbi nav paveicami un vienmēr pietrūks laiks, lai visu paveiktu. Cilvēki, kas mums ir līdzās doti uz mirkli un neviens nav pateicis cik ilgs būs šis mirklis. Ir jādzīvo tā, lai ziņa par kādu aiziešanu viņsaulē nerada sirdsapziņas pārmetumus, ka man vēl palika tik daudz nepateikta. Lai pēdējie ziedi nav jānes savai sirdsapziņai, jo tie nespēj kompensēt zaudēto laiku un iespējas, no kurām atteicāmies pienākumu dēļ, ko paši sev izvirzījām.

Ir jāmācās atrast laiku, lai kopā ar sev tuviem cilvēkiem gūtu prieku no dzīves, ko dzīvojam. Ir lietas, kas dzīvē neko nemaksā – smaids, laipns vārds, patiesi smiekli un prieks, bet tas viss kopā ļauj justies laimīgam.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jāmācās izmantot dzīvēs sniegtās izdevības, lai būtu laimīgs.
 • Nav tiesību pieprasīt no citiem, ka viņiem jādara tāpat kā es to daru.(katram ir savas prioritātes)
 • Nav jāuztraucas par to, ko teiks citi, jo visiem labs nekad nebūsi.
 • Apstājies uz mirkli un sev pajautā: „Ja man rīt būtu jāpamet šī dzīve, kurus dzīves mirkļus es gribētu paņemt sev līdzi piemiņai!” (diez vai tie būs – algas pielikums darbā, vai pienākumu veikšana)

Ja dzimšanas datu ciparu summa (15, 24, 33, 42) ir cipars – 6.

Cilvēkam ,kuram dzimšanas datu summa ir cipars 6, uzdevums ir izveidot ģimeni, kurā viņš un pārējie ir laimīgi. Tās nav attiecības izdevīguma, jeb ķeksīša dēļ. Šim cilvēkam jāatceras, ka otrs cilvēks mums nav dots ērtumam vai izdevīgumam, bet gan sirdij. Arī bērni vecākiem nav doti ērtumam un vecāki bērniem arī nav ērtumam. Cilvēks nav otra cilvēka īpašums. Lai kaut ko saņemtu vispirms ir jādod. Dodot ir jādod no sirds nevis aiz aprēķina. Ja cilvēks tā neprot, tad visas attiecības būs īslaicīgas. Cilvēkam ir jāprot palūgt (nevis pieprasīt) otram palīdzību, jāprot arī otru novērtēt un pateikties par to, ka viņš varēja palīdzēt.

Mājām ir jākļūst par paradīzi zemes virsū, kur cilvēks ir laimīgs un var būt tāds, kāds viņš patiesībā ir. Ir briesmīgi, ja cilvēks negrib iet pats uz savām mājām.

Laimīga ģimene ir tad ja viens otru spējam pieņemt ar visām rakstura īpašībām, bet ne tikai ar labajām. Ģimenē nav vieta vēlmei otru pārtaisīt pēc sava ģīmja un līdzības.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Atceries, ka mīlestība ir sirds balss.
 • Otra cilvēka uzvedība atspoguļo paša iekšējo būtību.(tāds tādu pievelk)
 • Laulībā Es un Tu, Mans un Tavs pārtop par Mēs un Mūsu.
 • Mājas un ģimene ir vieta, kur atgūt spēkus un sajusties mīlētam un vajadzīgam.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (16, 25, 34, 43) ir cipars – 7.

Šo cilvēku droši var saukt par „Kāpēcīti”, jo viņam interesē gandrīz viss. Tāpēc visu dzīvi mācas. Zināšanas un pieredze tiek iegūta gan lasot, gan mācoties, gan ceļojot. Iegūtās zināšanas tiek pārbaudītas praksē. Tāpēc ar laiku rodas vēlme dot padomus, pat ja viņam to nevaicā. Tad ja kāds kļūdās, var dzirdēt viņu sakām : Es jau tā teicu, ka tā būs. Es jau tā domāju, ka nekas tur nesanāks.” Tāpēc cilvēkam ar dzīves uzdevuma ciparu 7 ir jāiemācās būt iecietīgākam pret tiem, kas vēl mācās vai dara darbu pirmo reizi. Mēs visi kādreiz kļūdāmies un par to nav jākaunas, jo tas nozīmē, ka mēs cenšamies mācīties, nevis atmetam ar roku tāpēc, ka to neprotam.

Pirms dot padomu vai otru kritizēt par nemākulību vajag padomāt par to, ka tas otrs cilvēks jau tāpat jūtas neveikli un apmulsis un vai šis tiešām ir piemērotākais brīdis vēl vairāk graut viņa ticību saviem spēkiem un prasmēm. Labākais, ko var darīt šādos brīžos draudzīgi piedāvāt palīdzību vai padomu.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jāvairās būt augstprātīgam.
 • Nav jāuzbāžas ar saviem padomiem un zināšanām, ja otrs to nav lūdzis vai izrādījis interesi.
 • Var dot padomus tikai tajos jautājumos, ko pats ir pārbaudījis savā praksē.
 • Jāatceras, ka arī citiem var būt taisnība un sava pieredze.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (17, 26, 35, 44) ir cipars – 8.

Kurš gan nav dzirdējis, ka dzīvē vislabākais ir zelta vidusceļš. To nāksies ielāgot arī tam, kura dzīves uzdevuma cipars ir 8. Cilvēkam ar šādu dzīves uzdevuma ciparu jāmācās dzīvot tā, lai viss būtu līdzsvarā: laiks ko pavadām darbā ar laiku , ko veltām atpūtai un veselības sakārtošanai, laiks, ko veltām draugiem ar laiku, ko veltām savai ģimenei arī izklaidei ar pašizglītošanos. Jo tiklīdz kāda no lietām ņem pārsvaru pār citām, nobrūk arī pārējie plāni. Ja cilvēks pārāk nododas darbam , radīsies veselības problēmas, kuru dēļ var nākties zaudēt darbu. Ja pārāk daudz laiku pavadīs ārpus mājas var rasties nopietnas problēmas ģimenē. Tas nenozīmē, ka dzīvē no kaut kā jāatsakās. Svarīgākais ir iemācīties visu sakārtot tā, lai laika pietiktu, gan priekš citiem, gan arī savām vajadzībām.

Cilvēkam jāmācās atturēties no vēlmes izaicināt likteni, par to var nākties maksāt ar savu veselību vai labklājību. Ir zināms, ka likumu (visa veida likumu – cilvēku rakstīto, dabas un Dieva noteikto) nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet apzināta likumu pārkāpšana vai pārgalvība ir sodāma.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jāatceras, ka dzīve mainās katru dienu un nekas nav mūžīgs.
 • Der atcerēties teicienu: ”Ko sēsi, to pļausi!”
 • Jāmācās šodienas darbus neatlikt uz rītdienu, jo rītdienai ir citi plāni.
 • Ir jāmācās ne tikai strādāt un pelnīt, bet arī atpūsties un priecāties par dzīvi.

Ja dzimšanas datu ciparu summa (18, 27, 36, 45) ir cipars – 9.

Ja dzīves uzdevuma cipars ir 9, tad jāmācās noteikt prioritātes. Cilvēkam ir jāizvērtē, kas viņam ir svarīgāks un, kas mazsvarīgāks. Tāpat jāmācās atbrīvoties no lietām, kas savu laiku ir nokalpojušas un salūzušas. Katru reizi izmetot vecās nederīgās lietas, tiek atbrīvota vieta, jaunām, daudz labākām. Ja cilvēks visu krāj, tāpēc, ka žēl mest ārā, tad viņa dzīvē nav vietas jaunajam, kas virza attīstību. Cilvēks iesprūst laikā un viņa dzīvē iestājas rutīna.

Jāmācās neko savā dzīvē neuzskatīt par sevi svarīgāku vai augstāku, jo viss, ko cilvēks vērtē augstāk par sevi traucē viņa attīstībai un tāpēc nāksies vilties tajos, ko paši bija idealizējuši. Tāpat ja cilvēks kādam cilvēkam vai kādai lietai pārāk pieķeras, tad dzīve to atņems, jo katra pieķeršanās bremzē virzīšanos uz priekšu. Cilvēkam ir jāmācās dzīvot šeit un tagad, tāpēc katru mirkli nākas izvērtēt, kas tieši šajā brīdī ir labākā izvēle virzībai uz priekšu.

Ieteikumi dzīves uzdevuma izpildei:

 • Jādzīvo pēc principa: „Pastāvēs, kas pārmainīsies!”
 • Jāizvēlas, to, kas pašam ir labāk, nevis to, ko uzspiež citi.
 • Bez nožēlas jāatsakās no novecojušām lietām, idejām un tradīcijām.
 • Jāturpina dzīvē iet uz priekšu, lai kas arī būtu noticis pagātnē.

Pārlasot dzīves uzdevumus, dažkārt var rasties jautājums: „Kāpēc man tas grūtākais uzdevums?” Tāpat kā skolā bieži šķita , ka kontroldarbā vieglāki ir tie uzdevumi, kas ir otrai grupai nevis mūsējai, tā arī šajā dzīves skolā sajūtas mēdz būt līdzīgas. Tādā veidā dzīve palīdz cilvēkam apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Dzīve prasa, lai katrs izpildām savu uzdevumu un tad varam darīt, ko vēlamies. Pat termiņi nav noteikti, cik ilgā laikā jāveic šis uzdevums. Ir tikai viens nosacījums – kad uzdevums ir izpildīts dzīve pārtrauc veidot šķēršļus mūsu dzīvē, bet līdz tam nāksies sastapties ar grūtībām. Viss paša rokās.

Vēlu veiksmi un pacietību sava uzdevuma izpildīšanā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *