IZVĒLE 12.SAEIMAS VĒLĒŠANĀS

Autore Velga Ekure

Tuvojas vēlēšanas. Partiju reklāmas, debates fokusējas uz solījumiem vai citu partiju kritiku. Bet kādas ir partiju patiesās spējas, vadmotīvi, mērķi?

Uz šo jautājumu atbildes meklē politologi, žurnālisti, citi eksperti. Arī Latvijas astrologi un numerologi var skaidrot subjektu, notikumu būtību, likumsakarības. Šīs zināšanas var noderēt, atvieglojot izvēli, lai neizniekotu savu balsi. Šajā rakstā analizēju partiju nosaukumus caur numeroloģisko prizmu, sijājot partijas caur burta-cipara sietu.

 

Tā kā Latvijā vēlēšanas notiek pēc partiju sarakstiem, attieksmi pret personālijām paužot tikai pastarpināti, neliels ievads – par vārdu „partija”.

PARTIJA

617 1461=8     1=3, 6=2, 4,7

719 2911=3     1=3, 9=2, 2,7

Pirmajā rindā pēc latviešu valodas alfabēta, otrajā rindā – latīņu. Latīņu alfabēts izteic iekšējo būtību, resursus, pamudinājumus, savukārt latviešu alfabēts – kā personu, organizāciju uztver apkārtējie, sabiedrība. Vārda burtu summa izteic tā saucamo vārda misiju. Konkrētajā gadījumā – pārstāvji apvienojas partijās, lai pastiprināti komunicētu un radoši darbotos, sasniegtu attiecīgu komforta līmeni (3), savukārt, sabiedrība domā, ka partijas ir tāds sava veida biznesa projekts, domāts ilgstošākai varas realizācijai (8). Ciparu kopums vārdā parāda, kādas īpašības ir izteiktākas, un kādas – trūkst. Abās valodās minētajam vārdam vairākumā ir cipars „1”, kas simbolizē līderismu. Tālāk seko interesants akcents, ka partijas pārstāvju iekšējai būtībai līderisms ir dots, lai izvēlētos labāko no iespējām (divi „9”), plašumu, pieredzi; savukārt ārēji (latviešu valodā) izskatās, ka līderisma iespēja tiek izmantota savējo interesēm, situācijas kontrolēšanai (divi „6”).

 

 1. LATVIJAS ATTĪSTĪBAI

LV=10            1=8, 4=3, 5=2, 8=2, 3,6,9

L=6                 1=7, 2=5, 9=4, 3,4

 

Partija dibināta kā ambiciozs pieteikums uz labklājību, caur kontroli tikt pie pārticības (6). Arī sabiedrība viņus redz kā darbīgus līderus (1=8, 4=3), kam nav sveša sava daļa riska, uzdrīkstēšanās (5=2), biznesa „ķēriens” (8=2). Bet partijas būtībā nav ielikta ne spēja darboties ilgtermiņā (nav 8), ne arī pašu pieteiktās kvalitātes (nav 6). Tiesa, partijas dibināšanas dati (15.12.2013.) kopsummā dod ciparu 6, savējo interešu pārstāvību, bet astoņnieks neparādās arī šajā matricā, kas var  liecināt par atbildības trūkumu.

 

 1. SUVERENITĀTE

LV=8              7=4, 1=2, 2=2, 4=2, 3,8

L=6                 5=4, 1=2, 2=2, 9=2, 3,4

 

Partija nāk ar tādu pašu pieteikumu kā iepriekšējā (6), bet atšķirībā no tās ir stipri elastīga, gatava savus brīvības centienus realizēt caur dialogu (5=4, 1=2, 2=2, 9=2). Tomēr sabiedrībai šis projekts ir pasvešs, nesaskata tajā tās vērtības, kuras partija deklarē un nespēj pieņemt partiju kā savējo (nav 6 un 9). Partijai nav resursu darbībai ilgtermiņā (nav 8).

 

 1. PARTIJA „BRĪVĪBA. BRĪVS NO BAILĒM, NAIDA UN DUSMĀM”

LV=5              1=7, 3=7, 2=6, 4=5, 5=4, 6=4, 7=3, 8=3, 9

L=9                 1=10, 9=9, 4=6, 2=5, 5=4, 3=3, 6,7

 

Partija spēcīgi piesaka vieduma vērtības (9), ne tikai vārdos, bet arī darbos (1=10, 9=9, 4=6), bet resursu darbībai ilgtermiņā pietrūkst (nav 8). Sabiedrība kā dzird, tā arī asociē – cipars 5 un vārds brīvība ir gandrīz kā sinonīmi. Šķiet, sabiedrība šo partiju uzņem kā spēles elementu (3=7).

 

 1. PARTIJA „VIENOTĪBA”

LV=5              1=5, 4=3, 3=2, 5=2, 6=2, 7=2

L=10/1            1=4, 9=4, 2=3, 5=2, 4,6,7

 

Partija ir sevi pieteikusi kā spēcīgu līderi (10/1), ar savām vērtībām (1=4, 9=4). Lai arī ir nedaudz elastības, spēja dialogā uzklausīt (2=3, 5=2), tomēr komunikācija nav tās stiprā puse (nav 3), nav arī ilgtermiņa resursu (nav 8). Tiesa, to cenšas gūt ar dažādiem dibināšanas, pārdibināšanas, piedibināšanas datumiem. Sabiedrība redz inovatīvu veidojumu (5), bet neredz vai neuztver partijas vērtības (nav 9). Sabiedrība redz konstruktīvus līderus (1=5, 4=3), radoši darbīgus savējos (3=2, 5=2, 6=2), zinošus, bet ar nelielu arogances devu (7=2) un lai arī slēptu, bet jūtamu domāšanu analīzi, attīstību (7=2). Tomēr nenoteiktība attiecībā uz darbību ilgtermiņā  (nav 8).

 

 1. POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME

LV=3              1=6, 4=4, 2=3, 6=3, 7=3, 5=2, 8=2, 9

L=9                 1=7, 9=5, 7=3, 2=3, 3=2, 4,5,6,8

 

Numeroloģiski gandrīz perfekti sastādīts nosaukums (ir visi cipari, prevalē iniciatīva, vērtības un zināšanas). Tātad nav spontāni veidots, bet pārdomāti nominēts. Analizējot dibināšanas datus (16.03.2013.), matricā atklājas iztrūkstoša ciparu kombinācija – nav 8 un 9, tātad nav tendēti uz kalpošanu sabiedrībai. Sabiedrības pirmais iespaids – jauna rotaļlieta (3), kuri varētu būt darītāji, varbūt nedaudz konservatīvi, bet par savējiem domājoši (1=6, 4=4, 2=3, 6=3, 7=3). Problemātiska varētu būt komunikācija (nav 3).

 

 1. PARTIJA „VIENOTI LATVIJAI”

LV=3              1=7, 4=7, 6=3, 7=2, 3,5,9

L=10/1            1=6, 9=6, 2=3, 4=2, 5=2, 3,6,7

 

Līderu partija (10/1), nāk ar savu vērtību skalu (seši 1 un 9), gatavi elastīgi dialogā sadarboties (2=3, 4=2, 5=2). Sabiedrība uztver – 3 – kā spēli, kā latviešu multfilmā SiSiDra – „liekam jaunu bildi iekšā”. Partijas pārstāvjus atceras kā spēcīgus, darbīgus līderus (septiņi 1 un 4) ar izteiktu savējo būšanu (6=3), bet nevienā rindā nav 8, tātad šis nav ilgtermiņa projekts, visticamāk – vienu vēlēšanu partija.

 

 1. NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI – TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/ LNNK”

LV=3              4=13, 3=9, 1=8, 2=5, 5=5, 7=5, 6=2, 8=2, 9=2

L=9                 9=11, 1=10, 5=10, 2=6, 3=6, 4=6, 6,7,8

 

Ideālistu partija (9=11). Lai arī ir gatavi pietiekami elastīgi sadarboties, tomēr vērtību jomās ir kategoriski un no līderu pozīcijām neatkāpjas (1=10). Lai arī sabiedrība redz viņu negrozāmo konservatīvismu (4=13), tomēr komunikācija (3) ir viegla un saprotama, ar radošām aktivitātēm (3=9). Ir visas iespējas, par ko liecina visu ciparu klātbūtne, tomēr uzmanību jāpievērš tam, ka ir tikai viens astotnieks un viens septītnieks uz daudzo devītnieku, vieninieku, piecinieku fona – šūpojoties vai šūpojot, var attālināties no realitātes un palaist garām kādas iespējas, tādā veidā tiekot uz laiku attālinātiem no varas centra.

 

 1. LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA

LV=8              1=5, 4=5, 3=3, 7=3, 2=2, 5=2, 6=2, 8,9

L=2                 1=6, 9=5, 5=4, 2=2, 3=2, 4=2, 7=2, 6

 

Līdzīgi kā uz EP vēlēšanām, partija ir izvilkusi 8.kārtas numuru. Dota otrā iespēja vai pārsteiguma gaidīšana? Sabiedrībai priekšstats, ka izveidota apvienība ar izpratni par biznesu (8); līderi, kas pārzina jomu, jau kaut ko sasnieguši, t.sk. komfortu, ir potenciāls sadarbībai. Tomēr, lai cik gudri, daudzpusīgi (9=5, 5=4) un tendēti sadarboties (2) būtu apvienības dalībnieki, tomēr ilgtermiņa spēju organizācijai nav (nav 8).

 

 1. JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA

LV=22/4         1=6, 7=4, 2=3, 4=3, 6=3, 3=2, 5=2, 8

L=9                 1=9, 9=4, 2=3, 5=3, 4=2, 3,6,7

 

Partija piesaka sevi ar spēcīgu redzējumu par vērtībām (9). Gatavi pietiekoši elastīgi sadarboties (2=3, 5=3), bet 22/4 – „kurā mājā pravietis ir atzīts un gaidīts?”. Nav ilgtermiņa projekts (nav 8).

 

 1. LATVIJAS KRIEVU SAVIENĪBA

LV=2              4=6, 1=5, 7=4, 3=2, 2,5,6,8,9

L=1                 1=7, 9=5, 2=3, 4=3, 5=3, 3=2

 

Savu vērtību līderi, sabiedrība viņus redz kā dialoga (2) cienīgus, kā arī kā nelokāmus (un savā ziņā nenogremdējamus) cīnītājus (4=6, 1=5, 7=4, 8), bet viņu būtībā nav vēlmes mācīties ( nav 7). Pietrūks arī resursu darbībai ilgtermiņā (nav 8).

 

 1. „SASKAŅA” SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA

LV=3              1=7, 7=6, 2=4, 4=4, 8=4, 6=3, 5=2, 9

L=3                 1=13, 2=5, 9=5, 3=2, 4=2, 6=2, 5, 7

 

Interesants gadījums – abās valodās kopsumma ir 3 – labs „mēles” jeb komunikācijas kapitāls. Aktīvi, atraktīvi, visu uztver kā spēli, grib būt uzmanības centrā, bet nepastāvīgi, nauda ilgi neaizturas. Sabiedrība uztver kā gudrus menedžerus (1=7, 7=6, 2=4, 4=4, 8=4, 6=3), bet īstos vadmotīvus tā arī nesaprot (nav 3). Lai arī savā būtībā ir gatavi uzklausīt, sadarboties (2=5, 9=5), tomēr rīcība būs gana autoritāra (1=13). Lielā vieninieku dominante pie nominētā trijnieka liek aizdomāties, vai nav kāds „vilks aitas kažokā”. Nav resursu ilgtermiņam (nav 8).

 

 1. ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

LV=9              1=4, 5=4, 7=4, 3=4, 2=3, 4=3, 8

L=5                 5=6, 1=4, 9=3, 3=3, 2=2, 8=2, 4=2, 6

 

„5” – brīvi kā kaķi un krīt kā kaķi – uz kājām, jo māk pielāgoties, gatavi virzīties uz priekšu, atvērti pārmaiņām, daudzpusīgi. Vairāk gatavi iet uz risku, spēlēt (piecinieku pārsvars) nevis analizēt, izsvērt (nav 7). Tas var būt arī klupšanas akmens savienības iekšējām vienošanām – lai vai cik detalizēti izstrādā, akmeņi var parādīties, uzarties. Arī sabiedrība savienību uztver jau kā politiskā olimpā klātesošu vērtību (9), kura elastīgi un gudri turas starp līderiem (1=4, 5=4, 7=4, 3=4). Diemžēl savienības vājā vieta ir pašaizliedzības trūkums un nevēlēšanās vai nespēja palīdzēt citiem jeb atbildīgi kalpot sabiedrībai (nav 9 un 6).

 

 1. NO SIRDS LATVIJAI

LV=8              4=4, 1=3, 6=2, 8=2, 3,5,7,9

L=11/2            1=5, 9=4, 4=2, 2,3,5,6

 

Sabiedrība redz viņus kā jaunu biznesa, reformu iespēju projektu (8), droši, konsekventi darītāji jeb „racēji” (4=4), bez duālisma (nav 2). Bet divnieka iztrūkums liecina arī par nespēju uzturēt dialogu ar tiem, kas nav savējie. Būtībai iedots spēcīgais meistara cipars 11, bet ja to nespēj realizēt, tad būtība reducējas uz 2 – sadarbību vai neizlēmību. Partijas (kustības) būtībā ieliktas viedas vērtības (9=4), bet nav iedota spēja analizēt, mācīties (nav 7), ne arī spēja darboties ilgtermiņā (nav 8).

 

 

Uz 100 krēsliem pretendē 13 partijas ar vairāk vai mazāk izteiktiem līderiem, bet nešaubīgām līderisma ambīcijām. Maz ticams, ka kāda partija iegūs balsu vairākumu, tātad turpināsies koalīciju spēles.

Apskatot caur ciparu numeroloģisko iedalījumu 1,5,7 – radošie; 3,6,9 – draudzīgie un 2,4,8 – spriedzes cipari, izdalās divas partijas, kuru klātbūtne šajās vēlēšanās ir neprognozējama, rada spriedzi – kustība „No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu apvienība (abām nosaukumi summā veido 8 un 2). Interesanti, ka draudzīgi motivēti, vispārējai komunikācijai gatavi ir Saeimas pašreizējo galējo spārnu pārstāvji Nacionālā apvienība un Saskaņa (devītnieks un abām trijnieki), kā arī politiskā partija Izaugsme. Visradošākā ir Vienotība (5 un 1).

 

Šogad vēlam divpadsmito Saeimu, kuras būtība ciparos summējas 24/6 ar atslēgvārdiem atbildība un kalpošana, stabilitāte un drošība gūstama tikai caur sadarbību. Vienlaikus nedrīkst aizmirst citas sešinieka nokrāsas – savējo būšana; apmierinātība/ neapmierinātība; paplašinātu ambīciju princips un zaudējums; lepnības avots, kas var provocēt uz rupjību, nekaunību; kāds jautājums nākošās Saeimas laikā var sasniegt pretenciozu līmeni.

Ņemot vērā visu lietu dabas cikliskumu, kārtējo ģeopolitisko situāciju, nepieciešamību attīstīties nevis mīņāties uz vietas (tādējādi ejot mazumā), mūsu atbildībā ir – kādu izvēlēsimies nākamo Saeimu, kādi vadmotīvi būs tālākai attīstībai. Saeima vēlēs nākamo prezidentu, no tās būs atkarīga (pretrunu saraustīta vai droši darboties spējīga) jaunā valdība. Tāpēc svarīgi ir atbildēt uz jautājumu – kurām partijām, savienībām, apvienībām ir reāls redzējums par attīstību, vai ir rīcības plāns un vai tām ir nepieciešamie resursi – personālijas, zināšanas, lai vadītu valsti?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *