Karmas skaitlis 10

←Atgriezties

Autore: Evija Bāre

Pavērojiet, vai Jūsu numeroloģiskajā portretā atrodas skaitlis 10 (piemēram, ja esat dzimis 10. datumā). Tas ir karmas skaitlis, kas norāda, ka cilvēks karmisko parādu iepriekšējās dzīvēs ir atdevis un ir atbrīvots no pagātnes grēkiem. Tas ir atdzimšanas skaitlis, lūzuma periods – beidzas vecais, sākas jaunais; progress un jauna cikla sākums.

Numeroloģijā skaitlis 10 (1+0), kas nozīmē pilnību, vienlaicīgi ir arī jaunā vārti: skaitļa 1 enerģija norāda uz potenciālu un jaunu sākumu, bet 0 enerģija – jaunajā sākumā, kas sola lielas iespējas, ir daudz kas nezināms. 0 ir gara simbols, ētera gars, kuru virza ziņkārība, tas aicina uzdrīkstēties un darīt, jo dzīve ir kā spēle, bet skaitlis 1 to ietver un realizē formā.

Skaitlis 10 Taro kavā pārstāv Arkānu – Fortūnas Ritenis jeb Laimes Rats.

Tas ir Samsaras piedzimšanas ritenis, kas simbolizē laiku, likteni un karmu. Mēs visu laiku griežamies pa riņķi šajā Samsaras ritenī – dzimstam un pārdzimstam. No Dieva acs, Visuma lēcas nāk gaisma, kas sadalās konusos, programmās un mēs esam ierauti kādā no šiem virpuļiem. Laiks un telpa ir mūsu priekšstats. Vidus stāv uz vietas. Dieva gars visā ir nemainīgs, un tas ir visu lietu centrs. Bet apkārt esošā materiālā pasaule mūžīgi mainās. Mēs ejam tam cauri, gūstam niansētas pieredzes, līdz atgriežamies mājās – kad tiek ārā no divpadsmitā virpuļa, nokļūst lēcas acī, kur ir miers. Jo cilvēks dzīvo neapzinātāk un atrodas tālāk no centra, jo vairāk dzīve viņu mētā. Tas ir zināms etaps, kas jāiziet, lai saprastu, ka viss ir ilūzija.

Cilvēka uzdevums ir pielāgoties un riņķot līdzi Samsaras ratam. Tad tiek doti aizvien jauni uzdevumi un sasniedzot kādu konkrētu līmeni, cilvēks tiek pacelts arvien augstākā līmenī. Ja uzdevums nav izpildīts, seko kritiens atpakaļ. Nevar iet pret kopējo evolūcijas riteni un nejust tā milzīgo pretestību uz savu dzīvi. Ejot ar to vienā ritmā, cilvēkam dzīvē veicas.

Karmas skaitlim 10 atbilst rūna Jera – raža un cerību piepildīšanās. Atgādina puzuru, tas ir kā ritma simbols, ka viss sākas ar pavasari un beidzas ar ziemu. Simbolizē augšanu un attīstību. Tā ir mūžīgās atdzimšanas rūna – lai kā viss ietu, viss atkal atdzimst un sākas no gala. Tā ir arī karmiskās labklājības un karmiskā taisnīguma rūna – reiz izdarīta darbība nevar nekur zust, kamēr tā nav atnesusi savus augļus.

Astroloģiski karmas skaitli 10 pārstāv planēta Jupiters – tas norāda uz apziņas paplašināšanos, izaugsmi, iespēju pilnveidoties un pašrealizēties. Jupiters dod padomu kā būt laimīgam un veiksmīgam: „Esiet optimisti un dāsni savā sirdī.”

Cilvēkam ar Karmas skaitli 10 jāapzinās dabas ciklisko ritmu – jābūt harmonijā ar laiku un Visuma laika cikliem. Jāsaprot, ka dzīve ir kā kalnains ceļš, kā nemitīga šūpošanās – augšā – lejā; kāpumi un kritumi. Nav iespējams katru dienu uztvert kā pašsaprotamu notikumu, ikviena no tām var atnest kādu negaidītu notikumu vai liktenīgu pavērsienu, veiksmes un neveiksmes fāzes nomaina cita citu. Šajā stadijā cilvēkam jāapzinās, ka nav iespējams visu kontrolēt, jo eksistē Liktenis un Augstākie Spēki, kuri nepakļaujas kontrolei – viss jau tiek kontrolēts un attīstīsies saskaņā ar Kosmiskiem plāniem. Jāpaļaujas uz Dievu kā Augstāko Arhitektu – katram notikumam ir sava jēga. Tomēr veiksme būs atkarīga arī no tā, vai cilvēks mācēs pamanīt un izprast likteņa zīmes. Bieži vien šķiet, ka notikumi attīstās ne tā, kā cilvēks vēlas, bet tikai laiks apstiprina likteņa notikumu pareizību. Tikai ar laiku cilvēks pasaka: „Cik labi, ka sanāca tieši tā un ne savādāk.”

Karmas skaitļa 10 galvenā mācība – pieņemt nepastāvīgumu, jebkuras pārmaiņas kā veiksmi, paturot prātā, ka viss ir pārejošs, arī šis mirklis. Kā arī izdarīt secinājumus no redzētā, saprotot, ka visam ir sava karmiskā nozīme.

←Atgriezties